Deklaracja dostępności

Fundacja „Lekarze bez Granic” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Fundacji „Lekarze bez Granic”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • Elementy strony nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą (fokus nie jest widoczny), przez co nie widać, który z nich jest aktywny przy nawigacji klawiaturą.
  • Na stronie istnieją treści, które otwierają się w nowej zakładce bez wcześniejszej informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-21
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas mailowo: iod@warsaw.msf.org.

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Skargi i odwołania

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Fundacja „Lekarze bez Granic”
Adres: ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
E-mail: iod@warsaw.msf.org
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Fundacji „Lekarze bez Granic” mieści się pod adresem: ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Inne informacje i oświadczenia

Staramy się zapewniać dostępność naszego serwisu na bieżąco, jeśli jednak znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz pomóc nam usprawnić stronę, prosimy o kontakt: iod@warsaw.msf.org.