Raporty i finansowanie

Izba przyjęć w szpitalu w Aden. Jemen, 2015.

Zdjęcie: Guillaume Binet/MYOP

Raporty i finansowanie 

Wsparcie indywidualnych darczyńców oznacza dla Lekarzy bez Granic niezależność, bezstronność i możliwość działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.  

Każdego roku z darowizn, które otrzymujemy, opłacamy miliony konsultacji medycznych, operacji, szczepień i innych form leczenia. Jako Lekarze bez Granic dostarczamy pomoc bezpośrednio – otwieramy i prowadzimy nasze placówki medyczne, szkolimy personel, reagujemy zarówno na szybko zmieniające się sytuacje kryzysowe, jak i na długofalowe kryzysy. 

Dzięki otrzymanym darowiznom w 2022 roku 

 • Przeprowadziliśmy

  4 124 700

  szczepień przeciw odrze

 • Przyjęliśmy

  1 214 100

  pacjentów do szpitali 

 • Przeprowadziliśmy

  118 100

  zabiegów i operacji chirurgicznych

Kiedy pojawia się kryzys, na przykład epidemia, konflikt czy trzęsienie ziemi, Lekarze bez Granic mogą zareagować natychmiast, żeby ulżyć cierpieniu ludzi. Jest to możliwe, ponieważ zachęcamy osoby, które nas wspierają, do przekazywania darowizn ogólnych (a nie celowych). Środki te możemy wykorzystywać wszędzie tam, gdzie potrzeby są największe. Utrzymujemy też rezerwy finansowe, dzięki którym możemy reagować natychmiast, kiedy dochodzi do kryzysu.  

W jaki sposób Lekarze bez Granic wydają środki?

Jesteśmy organizacją pozarządową i w 2022 roku przeznaczyliśmy 80 procent naszych środków na realizowanie misji społecznej, w tym na prowadzenie działań humanitarnych i informowanie o trwających kryzysach. 15 procent środków przeznaczyliśmy na fundraising, a pozostałe 5 procent na administrację i zarządzanie.  

Wykorzystywanie środków przez Lekarzy bez Granic podlega ścisłej kontroli, a poddane audytowi raporty finansowe są publicznie dostępne.  

Wydatki Lekarzy bez Granic w 2022 roku globalnie*

*Dane z Raportu z Działań za 2022 rok

Skąd pochodzą fundusze Lekarzy bez Granic?

Nasze finansowanie opiera się w przeważającym stopniu na niewielkich wpłatach przekazywanych przez osoby prywatne. Pomaga nam to utrzymać niezależność operacyjną i elastyczność w reagowaniu na najbardziej palące sytuacje kryzysowe, w tym kryzysy zapomniane czy w małym stopniu opisane i nagłośnione.  

W 2022 roku 97 procent z 2,2 miliardów euro zebranych na całym świecie pochodziło od ponad siedmiu milionów indywidualnych darczyńców i instytucji prywatnych (firm i fundacji).    

Przychody Lekarzy bez Granic w 2022 roku*

*Dane z Raportu z Działań za 2022 rok 

Raport roczny za 2022 rok po polsku

Pielęgniarka Lekarzy bez Granic sprawdza stan pacjenta w pociągu medycznym. Ukraina, 2022

Raport Roczny za 2022 rok to przetłumaczona na język polski, skrócona wersja Międzynarodowego Raportu z Działań za 2022 rok. Dostarcza informacji finansowych i operacyjnych oraz szczegółowych danych na temat działań humanitarnych Lekarzy bez Granic.  

W raporcie przedstawiamy także informacje o pierwszym roku funkcjonowania polskiego biura Lekarzy bez Granic. Opisujemy informacje finansowe polskiego biura – jaką łączną kwotę przekazali nam darczyńcy oraz na jakie działania humanitarne środki te zostały przeznaczone.  

Zapoznaj się z Raportem Rocznym.

Transparentność i niezależność

Nasze działania fundraisingowe prowadzimy w poszanowaniu tych samych wartości bezstronności, niezależności i neutralności, które nadają ramy naszym działaniom humanitarnym.

Łącznie finansowanie rządowe stanowi jeden procent wszystkich zebranych przez nas funduszy. Od 2016 roku odmawiamy przyjmowania funduszy z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Norwegii w akcie sprzeciwu wobec ich szkodliwych polityk migracyjnych opartych na odstraszaniu oraz nasilających się prób uniemożliwiania ludziom dotarcia do europejskich wybrzeży.

Ponadto nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.

Z tego powodu nie przyjmujemy pieniędzy między innymi od:

firm farmaceutycznych i biotechnologicznych;

przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów);

koncernów tytoniowych

producentów broni. 

Raporty i sprawozdawczość

Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów transparentności i sprawozdawczości w naszych działaniach. Każdego roku Lekarze bez Granic publikują szczegółowe, dostępne publicznie raporty na temat naszego finansowania oraz działań.   

Międzynarodowy Raport z Działań


Co roku Międzynarodowy Raport z Działań stanowi podsumowanie naszej pracy w terenie. Raport dostarcza szczegółowych danych na temat działań w każdym kraju oraz całościowych informacji finansowych i operacyjnych. Zawarte są w nim także spostrzeżenia na temat wyzwań, które napotkaliśmy w danym roku.  

Zapoznaj się z Raportem z Działań za 2022 rok. (raport dostępny w j. angielskim)
Zapoznaj się z wersją polskojęzyczną raportu za 2022 rok.

Zapoznaj się z Raportem z Działań za 2021 rok. (raport dostępny w j. angielskim)

Międzynarodowy Raport Finansowy


Międzynarodowy Raport Finansowy to poddawane audytowi zestawienie sprawozdań ponad 40 sekcji i biur oraz Médecins Sans Frontières International.  

Zapoznaj się z Raportem Finansowym za 2022 rok. (raport dostępny w j. angielskim)
Zapoznaj się z wersją polskojęzyczną raportu za 2022 rok.

Zapoznaj się z Raportem Finansowym za 2021 rok. (raport dostępny w j. angielskim)