Raporty i finansowanie

Izba przyjęć w szpitalu w Aden. Jemen, 2015.

Zdjęcie: Guillaume Binet/MYOP

Raporty i finansowanie 

Wsparcie indywidualnych darczyńców oznacza dla Lekarzy bez Granic niezależność, bezstronność i możliwość działania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.  

Każdego roku z darowizn, które otrzymujemy, opłacamy miliony konsultacji medycznych, operacji, szczepień i innych form leczenia. Jako Lekarze bez Granic dostarczamy pomoc bezpośrednio – otwieramy i prowadzimy nasze placówki medyczne, szkolimy personel, reagujemy zarówno na szybko zmieniające się sytuacje kryzysowe, jak i na długofalowe kryzysy. 

Dzięki otrzymanym darowiznom w 2021 roku 

 • Asystowaliśmy przy

  306 800

  porodach, w tym przy cesarskich cięciach

 • Przyjęliśmy

  1 044 000

  pacjentów do szpitali

 • Przeprowadziliśmy

  1 628 600

  szczepień przeciw odrze

Kiedy pojawia się kryzys, na przykład epidemia, konflikt czy trzęsienie ziemi, Lekarze bez Granic mogą zareagować natychmiast, żeby ulżyć cierpieniu ludzi. Jest to możliwe, ponieważ zachęcamy osoby, które nas wspierają, do przekazywania darowizn ogólnych (a nie celowych). Środki te możemy wykorzystywać wszędzie tam, gdzie potrzeby są największe. Utrzymujemy też rezerwy finansowe, dzięki którym możemy reagować natychmiast, kiedy dochodzi do kryzysu.  

W jaki sposób Lekarze bez Granic wydają środki?

Jesteśmy organizacją pozarządową i w 2021 roku 80,4 procent środków przeznaczyliśmy na realizowanie naszej misji społecznej, w tym na działania humanitarne i informowanie o kryzysach. 15,1 procent środków przeznaczyliśmy na fundraising, a pozostałe 4,4 procent na administrację i zarządzanie.  

Wykorzystywanie środków przez Lekarzy bez Granic podlega ścisłej kontroli, a poddawane audytowi raporty finansowe są publicznie dostępne.  

Wydatki Lekarzy bez Granic w 2021 roku globalnie*

*Dane z Raportu Finansowego za 2021 rok

Skąd pochodzą fundusze Lekarzy bez Granic?

Nasze finansowanie opiera się w przeważającym stopniu na niewielkich wpłatach przekazywanych przez osoby prywatne. Pomaga nam to utrzymać niezależność operacyjną i elastyczność w reagowaniu na najbardziej palące sytuacje kryzysowe, w tym kryzysy zapomniane czy w małym stopniu opisane i nagłośnione.  

W 2021 roku 97,1 procent z ponad 1,9 miliarda euro zebranych na całym świecie pochodziło od ponad siedmiu milionów indywidualnych darczyńców i instytucji prywatnych (firm i fundacji).  

Przychody Lekarzy bez Granic w 2021 roku*

*Dane z Raportu Finansowego za 2021 rok 

Transparentność i niezależność

Nasze działania fundraisingowe prowadzimy w poszanowaniu tych samych wartości bezstronności, niezależności i neutralności, które nadają ramy naszym działaniom humanitarnym.

Łącznie finansowanie rządowe stanowi mniej niż 2 procent wszystkich zebranych przez nas funduszy. Od 2016 roku odmawiamy przyjmowania funduszy z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Norwegii w akcie sprzeciwu wobec ich szkodliwych polityk migracyjnych opartych na odstraszaniu oraz nasilających się prób uniemożliwiania ludziom dotarcia do europejskich wybrzeży.

Ponadto nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.

Z tego powodu nie przyjmujemy pieniędzy między innymi od:

firm farmaceutycznych i biotechnologicznych;

przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów);

koncernów tytoniowych

producentów broni. 

Raporty i sprawozdawczość

Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów transparentności i sprawozdawczości w naszych działaniach. Każdego roku publikujemy szczegółowe, dostępne publicznie raporty na temat naszego finansowania oraz działań. 

Międzynarodowy Raport Finansowy


Międzynarodowy Raport Finansowy to zestawienie sprawozdań 23 sekcji, 11 biur, dziewięciu organizacji partnerskich oraz Médecins Sans Frontières International.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym finansowaniu?
Zapoznaj się z Międzynarodowym Raportem Finansowym za 2021 rok.
(Raport jest dostępny w języku angielskim)  

Międzynarodowy Raport z Działań


Co roku Międzynarodowy Raport z Działań (International Activity Report) stanowi podsumowanie naszej pracy w terenie. Raport dostarcza szczegółowych informacji na temat działań w każdym kraju oraz całościowych informacji finansowych i operacyjnych. Zawarte są w nim także spostrzeżenia na temat wyzwań, które napotkaliśmy w danym roku.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach?
Zapoznaj się z Międzynarodowym Raportem z Działań za 2021 rok.
Raport jest dostępny w języku angielskim.