Oferta pracy: Specjalista/tka ds. administracji i finansów (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Médecins Sans Frontières (MSF, Lekarze bez Granic) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna utworzona w 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 80 krajach na całym świecie, niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.

Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu wspieranie ratowania życia i udzielania pomocy cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie.

Zatrudnienie w Lekarzach bez Granic oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Niesienie pomocy ludziom w potrzebie znajduje się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha Lekarzy bez Granic leży etyka lekarska i wolontariat.

Podstawowe informacje:


Stanowisko:

Specjalista/ka ds. administracji i finansów

Lokalizacja:

Możliwość pracy hybrydowej

Wymiar pracy:

Pełen etat, umowa o pracę na okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy

Pensja:

Pomiędzy 7730 a 9790 złotych brutto/miesiąc. Pensja jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego i nie podlega negocjacjom


Główne zadania:

Koordynacja i wsparcie procesów administracyjnych i finansowych wewnątrz organizacji

Wdrażanie nowych pracowników z obszaru administracji i finansów

Weryfikacja poprawności dokumentów zatrudnienia, obiegu dokumentów i wydatkowania środków

Zapewnienie kompletności informacji potrzebnych do naliczenia wynagrodzeń

Zapewnienie ścisłej współpracy z usługodawcą z obszaru kadr, płac, księgowości i BHP

Inne zadania administracyjne


Profil:

Silne przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych Lekarzy bez Granic    

Minimum 2 lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego  

Odpowiednie wykształcenie odzwierciedlone w studiach magisterskich/podyplomowych/programach pogłębionej edukacji

Język polski i angielski: C1 (efektywna biegłość operacyjna lub zaawansowana), mile widziany język ukraiński

Umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów

Umiejętność organizacji swojej pracy i wyznaczania priorytetów

Asertywność, elastyczność w działaniu, otwartość na dynamiczne zmiany  


Aplikacja

Oferta pracy Cię zainteresowała? Zgłoś swoją kandydaturę: przygotuj CV (w języku angielskim) i list motywacyjny (jedna strona w języku angielskim), w których podsumujesz, w jaki sposób Twój profil odpowiada kluczowym wymaganiom, umiejętnościom i zdolnościom związanym z tą rolą. Prosimy o składanie aplikacji do 27 marca 2022 r. na adres email biuro@warsaw.msf.org.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się online 30 oraz 31 marca 2022. Planowane rozpoczęcie pracy to 1 kwietnia 2022. Prosimy o zgłaszanie się osób, które są dyspozycyjne.

Klauzula zgody umieszczana na CV (prosimy o jej skopiowanie do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org 

Oferty pracy

Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: Human Resources, Finance, Accounting and Legal Manager  

Więcej
Praca z misją, Paula, pracownica Lekarzy bez Granic

Oferta pracy: Asystent/Asystentka Biura (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. HR i Administracji (umowa na zastępstwo) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Logistic Assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: HR/FIN Assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Driver / Kierowca (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Działania Lekarzy bez Granic w Leganés. Hiszpania, 2020

Job offer: Base and Facilities Officer (Pracownik ds. Utrzymania Budynków i Floty Samochodowej) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Rommy to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w szpitalu Lekarzy bez Granic w Tacloban. Filipiny, 2013

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. fundrasingu i marketingu (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Ukraińscy uchodźcy w Palance. Mołdawia, 2022

Job offer: Interpreter / Coordinator assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. rzecznictwa humanitarnego (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej