Rommy to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w szpitalu Lekarzy bez Granic w Tacloban. Filipiny, 2013
© Zdjęcie: Yann Libessart/MSF
Rommy to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w szpitalu Lekarzy bez Granic w Tacloban. Filipiny, 2013

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. fundrasingu i marketingu (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna utworzona w 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 80 krajach na całym świecie, niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.

Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.

Biuro Oddziału MSF w Polsce zostało otwarte na początku 2022 roku. Zbiera prywatne fundusze na pracę i misję MSF, pozyskuje wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników terenowych z Polski, daje świadectwo o trudnej sytuacji ludzi, których leczymy, oraz wzmacnia dyskurs humanitarny. Zatrudnienie w Lekarzach bez Granic oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Niesienie pomocy ludziom w potrzebie znajduje się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha Lekarzy bez Granic leży etyka lekarska i wolontariat.

Podstawowe informacje:

Stanowisko:

Starszy/a Specjalista/ka ds. fundrasingu i marketigu

Lokalizacja:

Warszawa

Wymiar pracy:

Pełen etat, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy.

Cenimy sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i jesteśmy otwarci na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin oraz pracę zdalną lub hybrydową.

Pensja:

Pomiędzy 9130 a 11552 złotych brutto/miesiąc. Pensja jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego i nie podlega negocjacjom.

Główne zadania:

Wdrożenie zintegrowanej strategii marketingowej, która zapewni realizację celów w trzech obszarach: a) fundraising: utrzymanie aktywnych darczyńców, pozyskiwanie nowych i reaktywowanie nieaktywnych b) komunikacja : podnoszenie świadomości marki MSF i kwestii humanitarnych oraz c) rekrutacja: budowanie autentycznej, atrakcyjnej marki pracodawcy oraz przyciąganie zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników pomocy humanitarnej

Inicjowanie, tworzenie i rozwijanie działań i kanałów fundraisingowych i marketingowych, np. DRTV, fundraising telefoniczny, fundraising bezpośredni, fundraising korporacyjny, fundraising wśród głównych darczyńców, legacy, zbiórki, reklama drukowana, billboardy, direct mailings, wydarzenia, employer branding

Wspieranie ogólnej strategii marketingowej poprzez określanie długo- i krótkoterminowych celów marketingowych, działań i kluczowych wskaźników efektywności; wspieranie realizacji planu rocznego 

Współpraca z dostawcami, partnerami i agencjami, a w razie potrzeby doradztwo w zakresie ich wyboru; zapewnienie realizacji projektów zgodnie z założeniami, budżetem i na czas

Opracowanie materiałów kampanii, w tym kluczowych przesłań, projektu i produkcji we współpracy z innymi biurami MSF i zewnętrznymi dostawcami usług

Analizowanie wyników kanałów i kampanii, określanie możliwych do wprowadzenia zmian w przyszłych działaniach

Zarządzanie alokacją budżetu marketingowego i fundraisingowego, monitorowanie ROI i odpowiednie reagowanie  

Zapewnienie, że działania marketingowe i fundraisingowe są zgodne z polityką, przepisami i procesami MSF  

Bycie aktywnym członkiem międzynarodowej sieci fundraisingowej MSF

Zespół biura składa się ze strategów i specjalistów. Strategowie koncentrują się na opracowywaniu strategii i koordynacji działań, natomiast specjaliści pracują głównie operacyjnie i skupiają się na realizacji działań. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu marketingu wraz ze starszym wiodącym strategiem ds. marketingu oraz starszym specjalistą ds. marketingu cyfrowego.

Ponieważ biuro znajduje się w fazie początkowej i będzie dysponowało ograniczonymi zasobami i stanowiskami, od wszystkich pracowników oczekuje się praktycznej postawy i elastyczności w wykonywaniu zadań wykraczających poza zakres obowiązków, aby zapewnić sprawne i wydajne funkcjonowanie nowo powstałego biura.

Profil:

 • Silne przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych Lekarzy bez Granic
 • Minimum 5 lat doświadczenia w fundraisingu, marketingu lub na podobnym stanowisku 
 • Udokumentowana wiedza z zakresu marketingu i fundraisingu, w tym wdrażanie strategii marketingowej i/lub fundraisingowej
 • Dogłębna znajomość polskiego rynku fundraisingowego
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów w co najmniej jednym z następujących kanałów fundraisingowych: F2F/D2D, fundraising telefoniczny, kampania spadkowa lub DRTV
 • Doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce i znajomość odpowiednich interesariuszy 
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów i działań 
 • Doświadczenie w zarzadzaniu budżetem
 • Odpowiednie udokumentowane wykształcenie w obszarze marketingu i/lub fundraisingu
 • Język polski i angielski: C1
 • Umiejetność pracy zespołowej i nawiązywania kontaktów, gotowość do pracy w fazie start-up’owej
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych

Aplikacja

Oferta pracy Cię zainteresowała? Zgłoś swoją kandydaturę: przygotuj CV (w języku angielskim) i list motywacyjny (jedna strona w języku angielskim), w których podsumujesz, w jaki sposób Twój profil odpowiada kluczowym wymaganiom, umiejętnościom i zdolnościom związanym z tą rolą. Prosimy o składanie aplikacji do 10 maja 2022 r. na adres email praca@warsaw.msf.org. Szczegółty dotyczące oferty pracy można uzyskać od Justyny Jabłońskiej poprzez adres email: justyna.jablonska@warsaw.msf.org.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody brzmiącej:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.Nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org 

Oferty pracy

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. HR i Administracji (umowa na zastępstwo)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Logistic Assistant 

Więcej
Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: Finance and HR Coordinator Assistant 

Więcej
Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: HR/FIN Assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Driver / Kierowca (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Działania Lekarzy bez Granic w Leganés. Hiszpania, 2020

Job offer: Base and Facilities Officer (Pracownik ds. Utrzymania Budynków i Floty Samochodowej) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Ukraińscy uchodźcy w Palance. Mołdawia, 2022

Job offer: Interpreter / Coordinator assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. rzecznictwa humanitarnego (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Lekarze bez Granic logo

Oferta pracy: Specjalista/tka ds. administracji i finansów (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Cookie Settings