© Isabel Corthier/MSF
Pacjent i pracownik Lekarzy bez Granic w szpitalu w dystrykcie Nsanje. Malawi, 2019

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. HR i Administracji (umowa na zastępstwo) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières, MSF) to międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna utworzona w 1971 roku we Francji. Działamy w ponad 70 miejscach na świecie, niosąc pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Ukrainie, przez migrantów w Ameryce Południowej, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami neutralności, bezstronności i niezależności.  

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu wspieranie ratowania życia i udzielania pomocy cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie. 

Zatrudnienie w Lekarzach bez Granic to możliwość wsparcia misji organizacji oraz dobrego wykorzystania talentów i umiejętności. To praca w organizacji o wysokich standardach zatrudnienia i wyjątkowej kulturze organizacyjnej, opartej na współpracy, różnorodności, odpowiedzialności i szacunku.  

Podstawowe informacje


Stanowisko:

Starszy/a Specjalista/ka ds. HR i Administracji 

Lokalizacja:

Warszawa, możliwość pracy hybrydowej 

Wymiar pracy:

Pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo w związku z urlopem macierzyńskim; przewidywany okres zatrudnienia – min. 1 rok.

Pensja:

Pomiędzy 9130 a 11552 złotych brutto/miesiąc. Pensja jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego i nie podlega negocjacjom 

Oferujemy:

Ciekawą pracę z misją 

Wsparcie zespołu i specjalistów HR z innych biur Lekarzy bez Granic na świecie 

Konkurencyjne wynagrodzenie 

Umowę o pracę na zastępstwo 

Biuro w dobrej lokalizacji Warszawie (Śródmieście), możliwość pracy zdalnej w wymiarze do uzgodnienia 

Przyjazną kulturę organizacyjną i wysokie standardy pracy 


Główne zadania:

Odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie strategii, polityk i procedur HR zgodnie z polskimi przepisami i standardami organizacji 

Odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z kontraktami pracowników Lekarzy bez Granic w Polsce 

Wdrożenie systemów HR, procesu płacowego i wymaganych procedur administracyjnych we współpracy z zewnętrznym dostawcą usług  

Kierowanie rozwojem i wdrażaniem polityk i procedur współpracy z zewnętrznym dostawcą usług  

Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi 

Rozwój umiejętności i kwalifikacji zespołu polskiego biura Lekarzy bez Granic, we współpracy z Dyrektorką Generalną 

Wdrażanie zasad odpowiedzialnego zachowania  

Aktywna promocja dobrego samopoczucia zespołu i bezpieczeństwa w polskim biurze Lekarzy bez Granic

Tworzenie i realizacja planu rocznego i budżetu oraz raportowanie w zakresie HR 

Analiza potencjału polskiego rynku pracy pod kątem rekrutacji pracowników pomocy humanitarnej 

Wsparcie w zakresie marketingu rekrutacji w terenie 


Profil:

Silne przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych Lekarzy bez Granic 

Minimum 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego  

Potwierdzona znajomość polskiego prawa pracy i praktyk HR  

Doświadczenie w planowaniu działań i w zarządzaniu budżetem  

Wyższe wykształcenie  

Język polski i angielski: C1  

Umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów  

Gotowość do sporadycznych podróży do innych biur Lekarzy bez Granic, przede wszystkim MSF Niemcy 

Mile widziane będzie doświadczenie w dziedzinie międzynarodowej pomocy humanitarnej lub w kontekście rozwoju 

Aplikacja

Oferta pracy Cię zainteresowała? Zgłoś swoją kandydaturę: przygotuj CV (w języku angielskim) i list motywacyjny (jedna strona w języku angielskim), w których podsumujesz, w jaki sposób Twój profil odpowiada wymaganiom, umiejętnościom i zdolnościom związanym z tą rolą.

Prosimy o składanie aplikacji do 31 lipca 2022 r. na adres email praca@warsaw.msf.org.

Prosimy o skopiowanie i umieszczenie w CV klauzuli zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org 

Oferty pracy

Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: Human Resources, Finance, Accounting and Legal Manager  

Więcej
Praca z misją, Paula, pracownica Lekarzy bez Granic

Oferta pracy: Asystent/Asystentka Biura (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Logistic Assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Regionalny ośrodek leczenia gruźlicy w Żytomierzu. Ukraina, 2021

Job offer: HR/FIN Assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Samochody Lekarzy bez Granic zaparkowane przed centrum ratunkowym w Turgeau. Haiti, 2021

Job offer: Driver / Kierowca (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Działania Lekarzy bez Granic w Leganés. Hiszpania, 2020

Job offer: Base and Facilities Officer (Pracownik ds. Utrzymania Budynków i Floty Samochodowej) (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Rommy to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w szpitalu Lekarzy bez Granic w Tacloban. Filipiny, 2013

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. fundrasingu i marketingu (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Ukraińscy uchodźcy w Palance. Mołdawia, 2022

Job offer: Interpreter / Coordinator assistant (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej

Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. rzecznictwa humanitarnego (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej
Lekarze bez Granic logo

Oferta pracy: Specjalista/tka ds. administracji i finansów (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Więcej