Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.
© Zdjęcie: MSF/Antoine Kremer
Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. finansów i księgowości

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Szukamy osoby, która będzie samodzielnie wspierać zespół polskiego biura Lekarzy bez Granic w zakresie bieżących spraw finansowo-księgowych.

Kim jesteśmy?

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca w ponad 70 krajach na całym świecie. Niesiemy pomoc medyczną najbardziej potrzebującym: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Jesteśmy organizacją bezstronną, niezależną i neutralną.Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wspiera działania organizacji na świecie. Robimy to pozyskując fundusze, informując o kryzysach humanitarnych oraz docierając do osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych projektach organizacji.

Jakie warunki współpracy proponujemy?

Pracę hybrydową z elastycznymi godzinami pracy (1-2 dni w tygodniu stacjonarnie). Mamy biuro w dogodnej lokalizacji w Warszawie (Śródmieście, ul. Sapieżyńska 10A);

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

Wynagrodzenie miesięczne pomiędzy 10500 PLN a 13285 PLN brutto, które obliczamy na podstawie wcześniejszego doświadczenia. Ponieważ dbamy o sprawiedliwe wynagradzanie każdej osoby zatrudnionej w Fundacji, nie mamy możliwości zmiany podanego zakresu wynagrodzenia;

Dofinansowanie opieki medycznej;

Duże możliwości rozwoju i nauki oraz szansę na wykorzystanie znajomości języka angielskiego w codziennej pracy; 

Wspieramy się wzajemnie i zależy nam na przyjaznej atmosferze pracy. Jeżeli dla Ciebie to też jest ważne, dołącz do naszego zespołu! 

Jakie zadania Ci powierzymy?

Bieżącą współpracę z naszym biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości fundacji;

Opracowywanie i aktualizowanie procesów obiegu dokumentów finansowych, procedur finansowych oraz polityki rachunkowości;  

Weryfikowanie i analizowanie danych finansowych na potrzeby sporządzania raportów finansowych;

Przygotowywanie analiz na potrzeby zarządu oraz zespołów projektowych, w tym fundraisingowych;

Bieżące monitorowanie realizacji budżetu i przepływów finansowych; 

Raportowanie finansowe do struktur międzynarodowych organizacji;

Współpracę z biurem rachunkowym i audytorami przy badaniach sprawozdań finansowych; 

Tworzenie, optymalizację oraz automatyzację narzędzi do raportowania finansowego;

Koordynowanie procesu opracowania planu kont i budżetowania; 

Koordynowanie i wsparcie procesów administracyjnych i finansowych wewnątrz organizacji

Na czym nam zależy?

Minimum 5-letnim doświadczeniu w księgowości lub w finansach;

Znajomości aktualnych zasad rachunkowości;

Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej pracę w tym języku;

Biegłej znajomości języka polskiego;

Zrozumieniu i akceptacji zasad i wartości humanitarnych;

Bardzo dobrej znajomości MS Office;

Doskonałej organizacji pracy;

Umiejętności analitycznego myślenia;

Dokładności, skrupulatności oraz sumienności w wykonywaniu zadań;

Odpowiedzialności za wykonywane zadania;

Gotowości do uczenia się i otwartości na zmiany;

Umiejętności pracy w zespole

Co będzie dodatkowym atutem?

Doświadczenie na podobnym stanowisku w organizacji pozarządowej;

Znajomość programu SAP Financial Consolidation

Jak możesz się zgłosić?

Osoby zainteresowane, zapraszamy do przesłania CV (w języku polskim, bez zdjęcia) oraz listu motywacyjnego.   

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 18 czerwca 2023 roku na adres email: praca@warsaw.msf.org (zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji).

Prosimy o umieszczenie klauzuli zgody, która znajduje się poniżej.  

Klauzula zgody umieszczana w CV (prosimy o skopiowanie jej do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów / kandydatek do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org.