Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.
© Zdjęcie: MSF/Antoine Kremer
Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.

Oferta pracy: Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. fundraisingu i relacji z kluczowymi darczyńcami 

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca w ponad 70 krajach na całym świecie. Niesiemy pomoc medyczną najbardziej potrzebującym: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Jesteśmy organizacją bezstronna, niezależną i neutralną. 

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wspiera działania organizacji na świecie. Robimy to pozyskując fundusze, informując o kryzysach humanitarnych oraz docierając do osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych projektach organizacji. 

Szukamy osoby, która wesprze obecnie 4-osobowy zespół marketingu i fundraisingu oraz pomoże nam docierać i nawiązywać długofalowe relacje z darczyńcami biznesowymi, testamentowymi oraz indywidualnymi o wysokiej wartości (major donors) i w efekcie pozyskiwać środki finansowe na działania humanitarne Lekarzy bez Granic.  

Podstawowe informacje


Stanowisko:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. fundraisingu i relacji z kluczowymi darczyńcami 

Lokalizacja:

Biuro Fundacji w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a; model hybrydowy, min. dwa dni w tygodniu pracy w biurze. 

Wymiar pracy:

Pełny etat. Umowa o pracę na czas określony, po trzymiesięcznym okresie próbnym  

Wynagrodzenie:

Pomiędzy 9130 PLN a 11552 PLN brutto/miesiąc. Wynagrodzenie jest kalkulowane na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego i nie podlega negocjacjom 

Oferujemy:

Pracę w organizacji humanitarnej z ponad 50 letnią historią, dającą satysfakcję i poczucie sensu  

Przyjazną kulturę organizacyjną, wysokie standardy pracy i zatrudnienia 

Biuro w dogodnej lokalizacji w Warszawie (Śródmieście) 

Możliwość szybkiego rozwoju zawodowego, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, wsparcie prężnie działającej społeczności fundraisingowej Lekarzy bez Granic z całego świata 

Główne zadania na tym stanowisku: 

Współtworzenie polityki oraz realizacja strategii pozyskania i współpracy z darczyńcami instytucjonalnymi – firmami, fundacjami i stowarzyszeniami – oraz budowanie sieci i długofalowych relacji z darczyńcami wysokiej wartości, takimi jak darczyńcy spadkowi oraz tzw. major donors, w celu pozyskania środków finansowych na realizację misji Lekarzy bez Granic 

Reprezentowanie organizacji, aktywny udział w działaniach zrzeszającej NGO koalicji Napisz Testament  

Kompleksowa opieka nad darczyńcami i wspólnymi projektami (oferty, umowy, raporty, analizy) 

Udział w wydarzeniach i spotkaniach jako reprezentant lub reprezentantka Lekarzy bez Granic 

Odpowiedzialność za realizację założonych celów i powierzony budżet 

Współtworzenie komunikacji wychodzącej do kluczowych darczyńców 

Współpraca w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych biur Lekarzy bez Granic (uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach) 

Szukamy kandydatów i kandydatek posiadających następujące kompetencje:

Zrozumienie i akceptacja zasad i wartości humanitarnych  

Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego: w obszarze pozyskiwania funduszy, CSR lub partnerstw strategicznych (doświadczenie w organizacjach pozarządowych mile widziane) 

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, gotowość do bezpośrednich kontaktów z osobami zarządzającymi lub przedstawicielami firm i korporacji oraz kluczowymi darczyńcami indywidualnymi  

Zrozumienie i otwartość na prowadzenie działań komunikacyjnych z zakresu fundraisingu testamentowego 

Proaktywność, samodzielność, odpowiedzialność i wykazywanie inicjatywy w proponowaniu i optymalizowaniu działań 

Umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista  

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1  

Aplikacja

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do przesłania CV (w języku polskim, bez zdjęcia). Jeśli chcesz dołączyć list motywacyjny, w którym bliżej przedstawisz kwalifikacje do ubiegania się o tę pracę – chętnie go przeczytamy. 

Prosimy o składanie aplikacji do 4 grudnia 2022 r. na adres email praca@warsaw.msf.org. Prosimy o umieszczenie klauzuli zgody, która jest poniżej. 

Klauzula zgody umieszczana na CV (prosimy o skopiowanie jej do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org