Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.
© Zdjęcie: MSF/Antoine Kremer
Centrum recepcyjne dla małoletnich osób migranckich podróżujących bez opieki współprowadzone przez Lekarzy bez Granic w Paryżu. Francja, 2017.

Specjalista/ka ds. administrowania systemami i narzędziami IT

Kim jesteśmy?

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca w ponad 70 krajach na całym świecie. Niesiemy pomoc medyczną najbardziej potrzebującym: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Jesteśmy organizacją bezstronną, niezależną i neutralną.Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wspiera działania organizacji na świecie. Robimy to pozyskując fundusze, informując o kryzysach humanitarnych oraz docierając do osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych projektach organizacji.  

Jakie warunki współpracy proponujemy?

 • pracę hybrydową z elastycznymi godzinami pracy (1-2 dni w tygodniu stacjonarnie) – mamy biuro w dogodnej lokalizacji w Warszawie (Śródmieście, ul. Sapieżyńska 10A)  
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Opcjonalnie istnieje możliwość zatrudnienia na niepełny etat, w minimalnym wymiarze 70% godzin.  
 • wynagrodzenie miesięczne pomiędzy 8899 PLN a 11260 PLN brutto dla pełnego wymiaru czasu pracy, które obliczamy na podstawie wcześniejszego doświadczenia. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze, wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. W trosce o sprawiedliwe wynagradzanie każdej osoby zatrudnionej w Fundacji, nie mamy możliwości zmiany podanego zakresu wynagrodzenia. 
 • dofinansowanie opieki medycznej 
 • duże możliwości rozwoju i nauki   
 • wspieramy się wzajemnie i zależy nam na przyjaznej atmosferze pracy. Jeżeli dla Ciebie to też jest ważne, dołącz do naszego zespołu!   

Jakie zadania Ci powierzymy?

Administrowanie systemami i narzędziami IT: 

 • pełnienie roli administratora dla aplikacji SharePoint (rozwiązywanie bieżących problemów, monitorowanie dostępów użytkowników, projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań).  
 • udział we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych i technologicznych. 
 • bieżąca współpraca z dostawcami/partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie obsługi IT.  
 • realizacja i monitorowanie działań w zakresie zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz urządzeń IT dla zespołu.  
 • wsparcie zespołu w zakresie korzystania z sieci i urządzeń. 
 • proaktywne poszukiwanie ulepszeń, definiowanie planów i wspieranie wdrażania nowych narzędzi technologicznych. 
 • wsparcie organizacji w automatyzacji kluczowych procesów planowania oraz raportowania.  
 • śledzenie na bieżąco trendów branżowych i dobrych praktyk w zakresie wsparcia IT oraz dzielenie się wiedzą z zespołem. 

Bezpieczeństwo cyfrowe: 

 • dbanie o bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej, w tym nadzór nad urządzeniami i oprogramowaniem chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego. 
 • wdrażanie standardów dotyczących bezpieczeństwa danych i informacji w organizacji oraz monitorowanie ich przestrzegania przez osoby zatrudnione. 
 • udział w audytach bezpieczeństwa. 

Na czym nam zależy?

 • minimum 2-letnim doświadczeniu na podobnym stanowisku, w tym niezbędnym wymogiem jest praktyczne doświadczenie w administrowaniu platformą do komunikacji wewnętrznej (mile widziana praktyczna znajomość platformy SharePoint). 
 • praktycznej znajomości rozwiązań technologicznych 
 • świadomości wagi bezpieczeństwa danych i zasobów organizacji 
 • zrozumieniu zależności pomiędzy rozwiązaniami technologicznymi a bezpieczeństwem  
 • doskonałej znajomości Microsoft Office 
 • biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości angielskiego na poziomie C1   
 • zrozumieniu i akceptacji zasad i wartości humanitarnych 
 • doskonałych umiejętnościach analitycznych i rozwiazywania problemów 
 • umiejętności pracy zespołowej i nawiązywania kontaktów, gotowości do pracy w środowisku startupowym 
 • elastyczności i gotowości do uczenia się   
 • samodzielności i proaktywności w działaniu.  

Co będzie dodatkowym atatuem?

 • doświadczenie w korzystaniu z CRM   
 • doświadczenie w tworzeniu wizualizacji danych i przygotowywaniu raportów  

Jak możesz się zgłosić?

Osoby zainteresowane, zapraszamy do przesłania CV (w języku polskim, bez zdjęcia).  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 29 lutego 2024 r. na adres email: praca@warsaw.msf.org (zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji).  

Prosimy o umieszczenie klauzuli zgody, która znajduje się poniżej.   

Klauzula zgody umieszczana w CV (prosimy o skopiowanie jej do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.   

Klauzula informacyjna dla kandydatów/ek do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org