Zespół składający się m.in. z lekarzy i lekarek, pielęgniarek i pielęgniarzy czy osób od promocji zdrowia podróżuje do odległych wiosek w stanie Delta Amacuro, aby zapewnić ludziom podstawową opiekę medyczną. Wenezuela, 2023
© Matias Delacroix
Zespół składający się m.in. z lekarzy i lekarek, pielęgniarek i pielęgniarzy czy osób od promocji zdrowia podróżuje do odległych wiosek w stanie Delta Amacuro, aby zapewnić ludziom podstawową opiekę medyczną. Wenezuela, 2023

Starszy/a Specjalista/tka ds. HR 

Szukamy samodzielnej i proaktywnej osoby, która wesprze zespół Lekarzy bez Granic w Polsce w działaniach w obszarze  wewnętrznego i zewnętrznego employer brandingu, w tym w docieraniu do potencjalnych kandydatek i kandydatów z informacją o możliwości pracy w międzynarodowych projektach humanitarnych.

Ważnym elementem tej roli będzie także budowanie i wspieranie społeczności osób z Polski z doświadczeniem w tych projektach.   

Kim jesteśmy?

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca w ponad 70 krajach na całym świecie. Niesiemy pomoc medyczną najbardziej potrzebującym: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Jesteśmy organizacją bezstronną, niezależną i neutralną. 

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wspiera działania organizacji na świecie. Robimy to pozyskując fundusze, informując o kryzysach humanitarnych oraz docierając do osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych projektach organizacji.  

Jakie warunki współpracy proponujemy?

Pracę hybrydową z elastycznymi godzinami pracy (1-2 dni w tygodniu stacjonarnie). Mamy biuro w dogodnej lokalizacji w Warszawie (Śródmieście, ul. Sapieżyńska 10A);  

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;  

Wynagrodzenie miesięczne pomiędzy 10500 PLN a 13285 brutto, które obliczamy na podstawie wcześniejszego doświadczenia. W trosce o sprawiedliwe wynagradzanie każdej osoby zatrudnionej w Fundacji, nie mamy możliwości zmiany podanego zakresu wynagrodzenia;  

Dofinansowanie opieki medycznej;

Budżet szkoleniowy oraz możliwości rozwoju i nauki w dużej, międzynarodowej organizacji humanitarnej. 

Jakie zadania Ci powierzymy?

Budowanie i wspieranie społeczności osób z Polski z doświadczeniem w międzynarodowych projektach Lekarzy bez Granic, w tym pełnienie roli osoby odpowiedzialnej za bieżący kontakt i utrzymywanie długofalowych relacji;

Współtworzenie założeń strategii employer brandingu polskiego biura oraz ich realizacja: 

Aktywny udział w budowaniu wizerunku pracodawcy zgodnie z zasadami i wartościami Lekarzy bez Granic; 

Organizowanie i realizacja działań w obszarze wellbeingu i benefitów pracowniczych; 

Organizowanie wydarzeń i inicjatyw wspierających zaangażowanie osób zatrudnionych; 

Wsparcie procesów rekrutacyjnych;  

Udział w innych projektach HR. 

Na czym nam zależy?

Minimum 5-letnim doświadczeniu zawodowym w obszarze EB, HR; 

Doskonałych umiejętnościach interpersonalnych, w szczególności w zakresie skutecznego budowania relacji z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;  

Samodzielności i odpowiedzialności; 

Proaktywności i elastyczności w działaniu; 

Umiejętności zarządzania własną pracą; 

Doskonałych umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej; 

Biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości angielskiego na poziomie C1;   

Umiejętności pracy zespołowej;  

Zrozumieniu i akceptacji zasad i wartości humanitarnych.  

Co będzie dodatkowym atutem?

Doświadczenie w koordynowaniu projektami; 

Doświadczenie w pracy w projektach humanitarnych i/lub w organizacjach pozarządowych. 

Jak możesz się zgłosić?

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV (w języku polskim, bez zdjęcia). 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 17 kwietnia 2024 r. na adres email: praca@warsaw.msf.org (zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji). Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli zgody.   

Klauzula zgody umieszczana w CV (prosimy o skopiowanie jej do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.  

Klauzula informacyjna dla kandydatów/ek do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org

Oferty pracy

Nejma, mediatorka kulturowa Lekarzy bez Granic, rozmawia z kobietą uratowaną na morzu. Nejma, która sama była uchodźczynią, zapewnia teraz wsparcie, rozmowę i rady innym. Morze Śródziemne, 2022

Starszy/a Specjalista/tka ds. komunikacji  

Więcej