Pracownik Lekarzy bez Granic, Sudan Południowy, 2019
© MSF/Laurence Hoenig
Pracownik Lekarzy bez Granic, Sudan Południowy, 2019

Starszy/a Specjalista/tka ds. relacji z mediami 

Szukamy samodzielnej i energicznej osoby, która wesprze trzyosobowy dział komunikacji Lekarzy bez Granic w Polsce w rozwijaniu relacji z mediami, budowaniu wizerunku pracodawcy oraz docieraniu do potencjalnych kandydatek i kandydatów z informacją o możliwości pracy w międzynarodowych projektach humanitarnych.   

Ważnym elementem tej roli będzie współpraca z osobami z Polski z doświadczeniem w projektach międzynarodowych Lekarzy bez Granic, w zakresie zadbania o ich obecność w mediach i kanałach własnych organizacji oraz wsparcie w wystąpieniach publicznych. Praca ta wymagać będzie znajomości różnych taktyk i narzędzi komunikacyjnych – od wykorzystania mediów społecznościowych (LinkedIn) przez relacje z mediami po współpracę z organizatorami konferencji, wydarzeń społecznych, kulturalnych, studenckich i branżowych. 

Kim jesteśmy?

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa organizacja humanitarna, działająca w ponad 70 krajach na całym świecie. Niesiemy pomoc medyczną najbardziej potrzebującym: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Jesteśmy organizacją bezstronną, niezależną i neutralną. 

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce wspiera działania organizacji na świecie. Robimy to pozyskując fundusze, informując o kryzysach humanitarnych oraz docierając do osób zainteresowanych pracą w międzynarodowych projektach organizacji. 

Jakie warunki współpracy proponujemy?

Pracę hybrydową z elastycznymi godzinami pracy (1-2 dni w tygodniu stacjonarnie w biurze w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10A);  

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;  

Wynagrodzenie miesięczne pomiędzy 10500 PLN a 13285 PLN brutto, które obliczamy na podstawie wcześniejszego doświadczenia. W trosce o sprawiedliwe wynagradzanie każdej osoby zatrudnionej w Fundacji, nie mamy możliwości zmiany podanego zakresu wynagrodzenia;

Dofinansowanie opieki medycznej;

Budżet szkoleniowy oraz możliwości rozwoju i nauki w dużej, międzynarodowej organizacji humanitarnej. 

Jakie zadania Ci powierzymy?

Budowanie i utrzymywanie relacji z osobami z Polski z doświadczeniem w międzynarodowych projektach Lekarzy bez Granic;  

Tworzenie treści dotyczących Lekarzy bez Granic jako pracodawcy do kanałów własnych organizacji (strona www, social media, newsletter); 

Współpraca z dziennikarzami w celu zapewnienia obecności pracowników terenowych Lekarzy bez Granic w mediach;  

Identyfikacja spotkań, konferencji i wydarzeń branżowych, w których mogliby wziąć udział pracownicy terenowi Lekarzy bez Granic, aby docierać do odpowiednich grup docelowych;

Wsparcie w organizacji i udziale pracowników terenowych w takich wydarzeniach;  

Współpraca z podwykonawcami (prace graficzne, wideo, szkolenia mediowe) oraz nadzór nad właściwą częścią budżetu;

Wsparcie zespołu komunikacji w bieżących projektach. 

Na czym nam zależy?

Doświadczeniu w budowaniu relacji z dziennikarzami pod kątem obecności organizacji w mediach i pozycjonowaniu ekspertów;  

Praktycznym doświadczeniu w prowadzeniu działań komunikacyjnych w social mediach; 

Biegłej znajomości języka angielskiego, pozwalającej na swobodną komunikację ustną i pisemną; 

Doskonałej umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz tzw. lekkim piórze; 

Minimum 5-letnim doświadczeniu zawodowym, najchętniej w obszarze PR, EB; 

Samodzielności i odpowiedzialności; 

Proaktywności i elastyczności w działaniu; 

Umiejętności zarządzania własną pracą; 

Umiejętności pracy zespołowej i nawiązywania kontaktów;  

Zrozumieniu i akceptacji zasad i wartości humanitarnych. 

Co będzie dodatkowym atutem?

Umiejętność tworzenia treści wideo: tworzenia scenariuszy prostych materiałów, nagrywanie krótkich filmików telefonem komórkowym;

Doświadczenie w pracy w projektach humanitarnych i/lub w organizacjach pozarządowych. 

Jak możesz się zgłosić?

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV wraz z krótkim listem motywacyjnym (w języku polskim, bez zdjęcia). Informujemy, że będziemy rozpatrywać zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 23 czerwca 2024 r. na adres email: praca@warsaw.msf.org (zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji).  

Prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli zgody w CV:   

Klauzula zgody w CV: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.  

Klauzula informacyjna dla kandydatów/ek do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i  nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy.  Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  iod@warsaw.msf.org