Międzynarodowa organizacja humanitarna Lekarze bez Granic otwiera biuro w Polsce

2 marca 2022, Warszawa, Polska

Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières, MSF), międzynarodowa organizacja z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w niesieniu pomocy humanitarnej, od marca 2022 roku będzie obecna w Polsce na stałe. Polski zespół Lekarzy bez Granic będzie informować o kryzysach humanitarnych na świecie, zachęcać do finansowego wspierania działań organizacji oraz docierać do osób zainteresowanych pracą w terenie. Dyrektorką generalną polskiego biura została Draginja Nadaždin, obrończyni praw człowieka, która od wielu lat zaangażowana jest w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Lekarze bez Granic udzielają medycznej pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Są obecni tam, gdzie toczą się konflikty zbrojne, rozprzestrzeniają epidemie, dochodzi do klęsk żywiołowych lub ludzie są systemowo pozbawiani dostępu do opieki zdrowotnej. Lekarze bez Granic przede wszystkim udzielają ratującej życie pomocy medycznej, ale jeśli sytuacja tego wymaga, działania mogą obejmować także zapewnienie schronienia, dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych lub żywności. Działania humanitarne są koordynowane przez tzw. centra operacyjne Lekarzy bez Granic.

Lekarzy bez Granic założyła w 1971 roku w Paryżu grupa dziennikarzy i lekarzy. Pół wieku później organizacja działa w oparciu o te same wartości i zasady – etykę lekarską, niezależność, neutralność, transparentność i bezstronność – niosąc pomoc każdemu, bez względu na rasę, religię, płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. W 1999 roku Lekarze bez Granic otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za pionierskie działania humanitarne na kilku kontynentach.

Jedna trzecia interwencji humanitarnych Lekarzy bez Granic obejmuje strefy konfliktów. Organizacja jest od lat obecna w krajach takich, jak Syria, Jemen czy Ukraina, gdzie konflikty zbrojne prowadzą do pogorszenia warunków życiowych i zapaści systemu opieki zdrowotnej. Po tym, jak w sierpniu 2021 roku władzę w Afganistanie przejęli talibowie, Lekarze bez Granic zdecydowali o pozostaniu w kraju, w dalszym ciągu zapewniając ratujące życie wsparcie medyczne, w tym opiekę położniczą i neonatologiczną.

– W wielu miejscach na świecie na własne oczy widzimy konsekwencje konfliktów zbrojnych. Ludzie giną, są ranni, żyją w strachu, tracą środki do życia, zostają zmuszeni do ucieczki. Konflikt to trauma dla całych społeczności, która nie kończy się wraz z ustaniem strzałów – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka generalna biura Lekarzy bez Granic w Polsce.

Polski zespół będzie oddawać głos pacjentom i pracownikom humanitarnym Lekarzy bez Granic, żeby przybliżać i nagłaśniać kryzysy humanitarne i konflikty zbrojne, także te zapomniane przez opinię publiczną. Organizacja od początku swojego istnienia przykłada szczególną wagę do dawania świadectwa i publicznego zabierania głosu, szczególnie w sytuacjach, kiedy pomoc humanitarna nie wystarcza. „Nie mamy pewności, że słowa są w stanie uratować życie, ale wiemy, że milczenie może zabić” – mówił dr James Orbinski, prezes Lekarzy bez Granic, w swojej mowie noblowskiej.

Biuro w Polsce będzie zachęcało do wspierania finansowego organizacji. 97 procent darowizn otrzymywanych przez Lekarzy bez Granic pochodzi od darczyńców indywidualnych – osób prywatnych, firm i instytucji prywatnych. Ten model finansowania pozwala Lekarzom bez Granic nie korzystać z funduszy państwowych i zapewnia całkowitą niezależność w podejmowaniu decyzji. Organizacja może dzięki temu prowadzić działania humanitarne wyłącznie w oparciu o rozpoznanie potrzeb i docierać tam, gdzie ludzie najpilniej potrzebują pomocy. Lekarze bez Granic przeznaczają 80,5 procent środków na realizację misji społecznej i posiadają specjalne rezerwy finansowe, żeby działać szybko i ratować życie w sytuacjach nagłych kryzysów.

W 2020 roku Lekarze bez Granic prowadzili działania w 88 krajach na świecie. Fundamentem organizacji jest profesjonalna praca personelu medycznego i osób posiadających doświadczenie w obszarze logistyki, finansów czy administracji, których łączy misja i wartości Lekarzy bez Granic. W Polsce organizacja będzie chciała docierać w do potencjalnych pracowników humanitarnych, zarówno medycznych, jak i niemedycznych.

– W Polsce Lekarze bez Granic są tym bardziej potrzebni, że obok nas setki tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki i znalezienia schronienia. Przed nami wiele wyzwań, które wymagają solidarnych i odpowiedzialnych działań zarówno w naszym regionie Europy jak i w innych częściach świata. Musimy zapewnić bezpieczeństwo uchodźcom, niezależnie od pochodzenia – dodaje Nadaždin.

Polski zespół Lekarzy bez Granic swoimi działaniami przyczyni się do wzmocnienia dyskusji wokół pomocy humanitarnej i będzie zachęcać do niesienia pomocy oraz aktywnego wspierania medycznych misji humanitarnych wszędzie tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone.