Pracownicy medyczni przeprowadzają codzienny obchód w szpitalu Fiq. Etiopia, 2015.
© Zdjęcie: Matthias Steinbach
Pracownicy medyczni przeprowadzają codzienny obchód w szpitalu Fiq. Etiopia, 2015.

Darowizny: pytania i odpowiedzi

FAQ: Darowizny 

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z darowiznami i finansowaniem projektów Lekarzy bez Granic. 

Nasi przedstawiciele, tak zwani fundraiserzy i fundraiserki, zachęcają do wspierania naszej organizacji. Ta forma kontaktu na żywo to popularny sposób prowadzenia działań komunikacyjnych i pozyskiwania funduszy w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce.  Dowiedz się więcej na podstronie dotyczącej naszych fundraiserów i fundraiserek. 

W 2022 roku nasze wydatki na działania humanitarne rozkładały się następująco: 

-56 procent środków przeznaczyliśmy na projekty humanitarne w Afryce, 

-18,8 procent środków przeznaczyliśmy na projekty humanitarne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, 

-10,7 procent środków przeznaczyliśmy na projekty humanitarne w regionie Azji i Pacyfiku, 

-6,9 procent środków przeznaczyliśmy na projekty humanitarne w Europie i Azji Środkowej, 

-6,3 procent środków przeznaczyliśmy na projekty humanitarne w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej, w tym w Meksyku.  

1,3 procent środków nie został rozdysponowany.  

W 2022 roku w 10 krajach przeznaczyliśmy łącznie 736 milionów euro: Jemen (115 milionów euro), Demokratyczna Republika Konga (113 milionów euro), Sudan Południowy (112 milionów euro), Nigeria (91 milionów euro), Republika Środkowoafrykańska (68 milionów euro), Sudan (49 milionów euro), Haiti (49 milionów euro), Afganistan (48 milionów euro), Ukraina (48 milionów euro), Niger (43 miliony euro).   

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu środków oraz działań w poszczególnych krajach można znaleźć w naszym Raporcie z Działań za 2022 rok 

Wszystkie środki wydajemy bezpośrednio i tylko w wyjątkowych przypadkach realizujemy pomoc poprzez lokalnego partnera. W każdym kraju, gdzie działamy, do głównego zespołu koordynującego przypisany jest koordynator finansowy, który monitoruje właściwe wykorzystanie funduszy i sprawdza, czy budżety są przestrzegane. W ten sposób zapewniamy bezpośrednią kontrolę na miejscu.

Ponadto w projektach przeprowadzane są regularne kontrole merytoryczne i finansowe: nasi pracownicy oraz zewnętrzni konsultanci przeprowadzają nie tylko kontrolę finansową, lecz także audytują jakość pracy, efektywne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie projektami.

Szanujemy to, że wielu naszych darczyńców interesuje się bliżej naszymi działaniami pomocowymi i kryzysami, na które odpowiadamy. Choć w niektórych przypadkach jest to możliwe, aby skierować swoją darowiznę do konkretnego programu lub kraju, co do zasady prosimy o ogólną darowiznę na cele statutowe.

Darowizna ogólna (bez przypisanego celu szczegółowego) pozwala nam kierować fundusze tam, gdzie potrzeby są największe, w tym także przeznaczać je na zapomniane kryzysy. Nie bylibyśmy w stanie szybko reagować na sytuacje kryzysowe w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym czy Jemenie, ani zapewnić ratującej życie opieki setkom tysięcy ludzi żyjących z HIV/AIDS, gdyby nie ogólne wsparcie naszych darczyńców na całym świecie.

W 2022 roku Lekarze bez Granic zebrali ponad 2,2 miliardy euro, z czego 97 procent stanowiły darowizny od darczyńców prywatnych. Dowiedz się więcej.

Zapewniamy pomoc medyczną osobom dotkniętym przez wojny, epidemie, katastrofy naturalne i społecznościom wykluczonym z systemu opieki zdrowotnej. 80 procent naszych środków finansowych przeznaczamy bezpośrednio na realizację misji społecznej, 15 procent środków przeznaczamy na fundraising, a 5 procent na administrację. Zachowujemy także rezerwę, dzięki której możemy niezwłocznie uruchomić pomoc, gdy dochodzi do kryzysu.

Wykorzystanie funduszy Lekarzy bez Granic jest ściśle kontrolowane, a raporty finansowe podlegają audytowi i są udostępniane publicznie.

Przeważająca większość naszych projektów humanitarnych jest realizowana bezpośrednio przez nasze zespoły. W wyjątkowych przypadkach wspieramy działania lokalnych organizacji medycznych, które mają bezpośredni dostęp do osób w potrzebie.

Obecnie Fundacja „Lekarze bez Granic” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), dlatego nie można przekazać 1,5% podatku na rzecz naszych działań. Fundacja została zarejestrowana w Polsce w 2021 roku, a do uzyskania statusu OPP wymagane są minimum dwa lata obecności rejestrowej. Gdy wystąpimy o status OPP, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Fundacja „ Lekarze bez Granic” jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru pod numerem KRS 0000901812, dlatego darowizny przekazane do nas na realizację celów statutowych można odpisać od podatku. Zachęcamy do wpisania w tytule przelewu „ Darowizna na cele statutowe”. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnym Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Tak, przyjmujemy darowizny od firm, które podzielają nasze wartości i których cel jest spójny z naszym. Dowiedz się więcej. 

Nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.   

Z tego powodu nie przyjmujemy pieniędzy między innymi od:  

  • firm farmaceutycznych i biotechnologicznych;
  • przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów);
  • koncernów tytoniowych;
  • producentów broni. 

Możesz przelać darowiznę na nasze polskie konto bankowe o numerze 79 1030 1944 7734 0000 8900 0000 (Bank Citi Handlowy) także w walucie innej niż PLN, ale w przypadku innych walut niż PLN i EUR bank dokona przewalutowania i pobierze prowizję zgodną ze swoją tabelą opłat. Dlatego, o ile to możliwe, prosimy o darowizny w PLN lub EUR.   

Nie przyjmujemy darowizn rzeczowych takich jak sprzęt medyczny, leki czy żywność. Dlaczego? Jedną z zasadniczych rzeczy, które przekładają się bezpośrednio na naszą wysoką efektywność w ratowaniu życia ludzkiego jest czas i zdolność natychmiastowego działania.  

Opierając się na dziesięcioleciach doświadczeń w niesieniu pomocy humanitarnej, opracowaliśmy specjalistyczne, wstępnie zapakowane zestawy, które są gotowe do użycia w każdej chwili.Te wypróbowane i niezawodne materiały mogą trafić do naszych zespołów o wiele sprawniej, niż gdybyśmy musieli zajmować się sprawdzaniem, sortowaniem i pakowaniem różnego rodzaju produktów.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI INDYWIDUALNYMI
darczyncy@warsaw.msf.org
+48 732 052 130
+48 791 970 370
poniedziałek-piątek, 10:00-18:00

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI BIZNESOWYMI
Joanna Sękiewicz
+48 533 468 552
firmy@warsaw.msf.org