Pracownicy medyczni przeprowadzają codzienny obchód w szpitalu Fiq. Etiopia, 2015.
© Zdjęcie: Matthias Steinbach
Pracownicy medyczni przeprowadzają codzienny obchód w szpitalu Fiq. Etiopia, 2015.

Darowizny: pytania i odpowiedzi

FAQ: Darowizny 

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z darowiznami i finansowaniem projektów Lekarzy bez Granic. 

Nasi przedstawiciele, tak zwani fundraiserzy i fundraiserki, zachęcają do wspierania naszej organizacji. Ta forma kontaktu na żywo to popularny sposób prowadzenia działań komunikacyjnych i pozyskiwania funduszy w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce.  Dowiedz się więcej na podstronie dotyczącej naszych fundraiserów i fundraiserek. 

W 2021 roku nasze wydatki na działania humanitarne rozkładały się następująco: 

– 55 procent na działania w Afryce
– 20 procent na działania na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
– 11 procent na działania w regionie Azji i Pacyfiku
– 7 procent na działania w Ameryce Północnej i Południowej
– 4 procent na działania w Europie i Azji Środkowej

2 procent to środki nierozdysponowane .

W 2021 roku w 15 krajach przeznaczyliśmy na nasze działania ponad 25 milionów euro, w tym w Demokratycznej Republice Konga, Jemenie i Sudanie Południowym. 

Szczegółowe informacje dotyczące geograficznego rozkładu środków oraz działań w poszczególnych krajach  można znaleźć w naszym Międzynarodowym Raporcie z Działań za 2021 rok. 

Wszystkie środki wydajemy bezpośrednio i tylko w wyjątkowych przypadkach realizujemy pomoc poprzez lokalnego partnera. W każdym kraju, gdzie działamy, do głównego zespołu koordynującego przypisany jest koordynator finansowy, który monitoruje właściwe wykorzystanie funduszy i sprawdza, czy budżety są przestrzegane. W ten sposób zapewniamy bezpośrednią kontrolę na miejscu.

Ponadto w projektach przeprowadzane są regularne kontrole merytoryczne i finansowe: nasi pracownicy oraz zewnętrzni konsultanci przeprowadzają nie tylko kontrolę finansową, lecz także audytują jakość pracy, efektywne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie projektami.

Szanujemy to, że wielu naszych darczyńców interesuje się bliżej naszymi działaniami pomocowymi i kryzysami, na które odpowiadamy. Choć w niektórych przypadkach jest to możliwe, aby skierować swoją darowiznę do konkretnego programu lub kraju, co do zasady prosimy o ogólną darowiznę na cele statutowe.

Darowizna ogólna (bez przypisanego celu szczegółowego) pozwala nam kierować fundusze tam, gdzie potrzeby są największe, w tym także przeznaczać je na zapomniane kryzysy. Nie bylibyśmy w stanie szybko reagować na sytuacje kryzysowe w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym czy Jemenie, ani zapewnić ratującej życie opieki setkom tysięcy ludzi żyjących z HIV/AIDS, gdyby nie ogólne wsparcie naszych darczyńców na całym świecie.

W 2021 roku Lekarze bez Granic zebrali ponad 1,9 miliarda euro, z czego 97,1 procent darowizn pochodzi od darczyńców prywatnych. Więcej informacji publikujemy w Międzynarodowym Raportcie Finansowym za 2021 rok.

Zapewniamy pomoc medyczną osobom dotkniętym przez wojny, epidemie, katastrofy naturalne i wykluczonym z systemu opieki zdrowotnej. 80,5 procent naszych środków finansowych przeznaczamy bezpośrednio na realizację misji społecznej, w tym 64 procent wszystkich środków na pomoc humanitarną, 12 procent na wsparcie projektów, a 4 procent na informowanie o kryzysach i poprawę dostępu do leczenia. Pozostałą kwotę przeznaczamy na administrację (4,5 procent) i fundraising (15 procent). Zachowujemy także rezerwę, dzięki której możemy niezwłocznie uruchomić pomoc, gdy tylko wystąpi kryzys. Wykorzystanie funduszy Lekarzy bez Granic jest ściśle kontrolowane: upubliczniamy raport finansowy, który podlega audytowi.

Przeważająca większość naszych programów jest realizowana bezpośrednio przez nasze zespoły. W wyjątkowych przypadkach wspieramy działania lokalnych organizacji medycznych,  które mają bezpośredni dostęp do osób w potrzebie.

Obecnie Fundacja „Lekarze bez Granic” nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), dlatego nie można przekazać 1,5% podatku na rzecz naszych działań. Fundacja została zarejestrowana w Polsce w 2021 roku, a do uzyskania statusu OPP wymagane są minimum dwa lata obecności rejestrowej. Gdy wystąpimy o status OPP, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Fundacja „ Lekarze bez Granic” jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru pod numerem KRS 0000901812, dlatego darowizny przekazane do nas na realizację celów statutowych można odpisać od podatku. Zachęcamy do wpisania w tytule przelewu „ Darowizna na cele statutowe”. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnym Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Tak, przyjmujemy darowizny od firm, ale wyłącznie od przedsiębiorstw, które podzielają nasze wartości i których cel jest spójny z naszym. Ponadto nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.   

Z tego powodu nie przyjmujemy pieniędzy między innymi od:  

  • firm farmaceutycznych i biotechnologicznych;
  • przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów);
  • koncernów tytoniowych;
  • producentów broni. 

Możesz przelać darowiznę na nasze polskie konto bankowe o numerze 79 1030 1944 7734 0000 8900 0000 (Bank Citi Handlowy) także w walucie innej niż PLN, ale w przypadku innych walut niż PLN i EUR bank dokona przewalutowania i pobierze prowizję zgodną ze swoją tabelą opłat. Dlatego, o ile to możliwe, prosimy o darowizny w PLN lub EUR.   

Nie przyjmujemy darowizn rzeczowych takich jak sprzęt medyczny, leki czy żywność. Dlaczego? Jedną z zasadniczych rzeczy, które przekładają się bezpośrednio na naszą wysoką efektywność w ratowaniu życia ludzkiego jest czas i zdolność natychmiastowego działania.  

Opierając się na dziesięcioleciach doświadczeń w niesieniu pomocy humanitarnej, opracowaliśmy specjalistyczne, wstępnie zapakowane zestawy, które są gotowe do użycia w każdej chwili.Te wypróbowane i niezawodne materiały mogą trafić do naszych zespołów o wiele sprawniej, niż gdybyśmy musieli zajmować się sprawdzaniem, sortowaniem i pakowaniem różnego rodzaju produktów.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI INDYWIDUALNYMI
darczyncy@warsaw.msf.org
+48 732 052 130
+48 791 970 370
poniedziałek-piątek, 10:00-18:00

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI BIZNESOWYMI
Magdalena Florczak
+48 577 890 590
firmy@warsaw.msf.org