Regulamin darowizn

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2023 

 
Regulamin przekazywania darowizn na stronie www.lekarze-bez-granic.pl 

1. Postanowienia wstępne 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Fundację „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000901812, NIP: 7011036979, REGON: 389126082 (dalej jako „Fundacja”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.lekarze-bez-granic.pl przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji („Darowizna”). 

2. Zasady przekazywania Darowizn na stronie 

Darowizny wykorzystujemy tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji. 

Darowiznę możesz przekazać po kliknięciu „Wpłać” na stronie www.lekarze-bez-granic.pl

Darowizny obsługuje operator płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 (dalej jako „PayU”). 

Darowiznę możesz wpłacić za pomocą kanałów płatności udostępnionych przez PayU tj. w szczególności przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) lub przelewu tradycyjnego. 

Twoja Darowizna może mieć charakter jednorazowy albo regularny (comiesięczny). 

Wysokość Twojej Darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub inną kwotę wskazaną przez Ciebie. Minimalna kwota darowizny to 10 zł. 

Twoje wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane przez Ciebie informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności – PayU. 

3. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych  

Decydując się na przekazanie Darowizn regularnych na rzecz Fundacji, wyrażasz zgodę na comiesięczne pobieranie przez PayU z Twojej karty płatniczej kwoty pieniężnej w zadeklarowanej wysokości. Kwota ta będzie pobierana przez PayU 10. dnia każdego miesiąca. 

W przypadku, kiedy utworzysz Darowiznę regularną w odpowiedzi na konkretny kryzys humanitarny, gdzie wyraźnie wskazujemy, że środki zostaną wydane na cel szczegółowy, pierwsza płatność w ramach tej Darowizny zostanie przekazana na cel szczegółowy, kolejne natomiast zostaną przekazane na działania statutowe organizacji. W ten sposób chcemy uniknąć pozyskania większej ilości środków niż będziemy w stanie wydać w przypadku odpowiedzi na konkretny kryzys. 

W ramach usługi płatności cyklicznych masz możliwość zapisania danych Twojej karty płatniczej i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane Twojej karty płatniczej są przechowywane przez PayU. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Fundacji wirtualny identyfikator karty do płatności cyklicznych (token), za pomocą którego przekazujesz co miesiąc Darowiznę na rzecz Fundacji.  

Fundacja przetwarza w swoim systemie informatycznym Twoje dane osobowe oraz kwotę płatności cyklicznej. Na potrzeby obsługi Darowizn oraz Twoich zapytań, Fundacja przetwarza również zaszyfrowany numer karty z widocznymi czterema ostatnimi cyframi oraz datę ważności karty, która jest tożsama z datą końca płatności cyklicznej. 

Jeśli próba pobrania kwoty Darowizny zakończy się niepowodzeniem, PayU podejmie kolejną próbę pobrania Darowizny 5 dni po pierwszej próbie, 15. dnia miesiąca. Jeśli druga próba pobrania kwoty Darowizny również się nie powiedzie, ostatnia, trzecia próba zostanie podjęta po kolejnych 5 dniach, 20. dnia miesiąca. 

W dniu, w którym ważność Twojej karty upłynie, obciążanie karty płatniczej ustanie i Darowizny nie będą pobierane. Kolejne Darowizny możesz realizować po wznowieniu karty płatniczej i ponownym ustanowieniu na stronie www.lekarze-bez-granic.pl płatności cyklicznych za pomocą nowej karty płatniczej. 

W każdej chwili można zrezygnować z płatności cyklicznej kontaktując się z Fundacją w formie: 

– mailowej: pisząc na adres: darczyncy@warsaw.msf.org

– telefonicznej: dzwoniąc pod numer telefonu +48 732 052 130 

4. Reklamacje i zwroty darowizny 

Możesz złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach PayU dostępnych na stronie internetowej: www.poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie: 

– pisemnej na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; lub 

– elektronicznej poprzez formularz: www.poland.payu.com/pomoc

4. Dane osobowe 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce Prywatności Fundacji, która jest dostępna pod adresem: www.lekarze-bez-granic.pl/polityka-prywatnosci