Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na stronie www.lekarze-bez-granic.pl

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Fundację „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000901812, NIP: 7011036979, REGON: 389126082 (dalej jako „Fundacja”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.lekarze-bez-granic.pl przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji („Darowizna”).

2. Zasady przekazywania Darowizn na stronie

Darowizny wykorzystujemy tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Darowiznę możesz przekazać po kliknięciu „Wpłać” na stronie www.lekarze-bez-granic.pl.

Darowizny obsługuje operator płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 (dalej jako „PayU”).

Darowiznę możesz wpłacić za pomocą kanałów płatności udostępnionych przez PayU tj. w szczególności przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) lub przelewu tradycyjnego.

Twoja Darowizna ma charakter jednorazowy.

Wysokość Twojej Darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę wskazaną przez Ciebie.

Twoje wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane przez Ciebie informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności – PayU.

3. Reklamacje i zwroty darowizny

Możesz złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach PayU dostępnych na stronie internetowej: www.poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

pisemnej na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; lub

elektronicznej poprzez formularz: https://poland.payu.com/pomoc/.

Wpłaty dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.

4. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce Prywatności Fundacji, która jest dostępna pod adresem: www.lekarze-bez-granic.pl/polityka-prywatnosci.