W trakcie tej operacji zespoły Lekarzy bez Granic uratowały 200 osób.
© Zdjęcie: Anna Pantelia/MSF

Współpraca z biznesem

Wspierając nas, Twoja firma pomaga ratować życie i zdrowie ludzi na świecie. Dowiedz się, w jaki sposób, współpracując z Lekarzami bez Granic, zrealizujesz swoje cele społeczne, zbudujesz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie oraz zaangażujesz w pomoc interesariuszy Twojej firmy.  

Dlaczego warto z nami współpracować: 

Pomagamy ludziom dotkniętym skutkami wojen, katastrof naturalnych, kryzysów żywnościowych, epidemii i innych kryzysów humanitarnych. Ratujemy rannych, opiekujemy się matkami i dziećmi, leczymy tych, którzy nie mogą liczyć na inną pomoc. Czytaj więcej o tym, co robimy.

Jak pokazują badania, pomoc humanitarna jest powszechnie uważana za bardzo potrzebną, a nasza misja i cele cieszą się w Polsce największą akceptacją i poparciem społecznym*. 

*Badanie Barometr Humanitarny, zrealizowane przez Fundację Stocznia metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków w lutym 2023 roku: pomoc humanitarną jako „bardzo potrzebną” oceniło 63 proc. badanych, a jako „potrzebną” kolejne 31 proc. „Walka z głodem i niedożywieniem”, „zdrowie i leczenie”, „pomoc osobom dotkniętym katastrofami naturalnymi” i „pomoc humanitarna” to cele, które wspieraliby Polacy i Polki. 

Od ponad 50 lat niesiemy pomoc medyczną ludziom w potrzebie. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach. Dzięki skali, doświadczeniu i specjalistycznemu know-how działamy profesjonalnie, skutecznie i efektywnie.  

W 1999 roku otrzymaliśmy Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za nasze działania humanitarne na kilku kontynentach.  

Nasze doświadczenie i profesjonalizm przekładają się na relacje z naszymi partnerami. Gwarantujemy najwyższe standardy współpracy.  

Kierujemy się etyką lekarską, pomagamy niezależnie od władz politycznych, religijnych czy zainteresowania mediów. Działamy natychmiast i pomagamy tak długo, jak to potrzebne. Niezależność działania możliwa jest dzięki finansowaniu przez prywatnych darczyńców*.

Nie przyjmujemy jednak pieniędzy od koncernów farmaceutycznych, zbrojeniowych, producentów używek czy paliw kopalnych. Jesteśmy transparentni w pozyskiwaniu i wydawaniu pieniędzy. Dzięki temu cieszymy się wysokim zaufaniem społecznym i wiarygodnością. Czytaj więcej o raportach i finansowaniu.

*97 procent finansowania Lekarzy bez Granic pochodzi ze środków prywatnych, w tym od darczyńców biznesowych. Pozwala nam to zachować niezależność operacyjną i szybko reagować na kryzysy takie, jak wojny, katastrofy naturalne czy epidemie oraz odpowiadać na kryzysy zapomniane przez międzynarodową opinię publiczną.   

Bezstronność, neutralność i niezależność leżą u podstawy naszych działań. M.in. dzięki wsparciu biznesu możemy pomagać ludziom w potrzebie bez względu na pochodzenie, płeć, kolor skóry, wyznanie. Walczymy o równy dostęp do opieki zdrowotnej dla społeczności z niej wykluczonych.   

W zgodzie z wartościami DEI dbamy o różnorodność naszych zespołów i równe szanse zatrudnianych przez nas osób. Przeciwstawiamy się uprzedzeniom, dbamy o inkluzywny język, o szacunek i godność ludzi, którym pomagamy oraz naszych zespołów pracujących w biurach oraz w terenie. 

Nasze zespoły w terenie pomagają ludziom dotkniętym skutkami kryzysu klimatycznego – susz, powodzi, cyklonów prowadzących –  które prowadzą m.in. do pogłebiania się kryzysu niedożywienia i wybuchów epidemii chorób zakaźnych oraz podsycają konflikty i zmuszają do migracji.  

Świadomi skali i zakresu naszych działań, ograniczamy ślad węglowy optymalizując logistykę, wykorzystując odnawialne źródła energii, poddając recyklingowi sprzęt, materiały i odpady medyczne.  

Scovia Morris, pielęgniarka przełożona Lekarzy bez Granic, bada 13-miesięcznego chłopca, który został wyleczony z niedożywienia. Aweil, Sudan Południowy, 2023

Program „Firma Partnerska 2024”

Dołącz do programu „Firma Partnerska 2024” i nieś z nami medyczną pomoc humanitarną jako firma. Przekaż darowiznę w wysokości 20 000 zł lub więcej, skorzystaj z pakietu komunikacyjnego oferowanego w ramach programu i pokaż swoje zaangażowanie społeczne.
Dołącz
© Zdjęcie: Oliver Barth/MSF

Formy współpracy:

Wesprzyj wybrany projekt

Lekarze bez Granic są jednym z najbardziej efektywnych i skutecznych dostarczycieli pomocy humanitarnej na świecie. Możliwe jest to m.in. dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz specjalnym rezerwom rzeczowym i finansowym, którymi dysponujemy w przypadku nagłego kryzysu lub katastrofy naturalnej.

W 2022 roku 30 procent naszych działań stanowiła pomoc podczas konfliktów zbrojnych. 

Wspierając nasz fundusz kryzysowy, Twoja firma pomaga nam: 

 • zapewnić rezerwy finansowe, dzięki którym możemy działać natychmiast, gdy na świecie wydarzy się katastrofa naturalna, epidemia lub konflikt zbrojny, 
 • przygotować gotowe zestawy ratujące zdrowie i życie w przypadku nagłego kryzysu, co znaczenie przyspiesza udzielenie pomocy, 
 • działać niezależnie od decyzji organów międzynarodowych czy rządów państw i nieść pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

Jak działamy w nagłych sytuacjach?  

W sytuacji katastrofy naturalnej 

Trzęsienie ziemi, tsunami, powódź lub cyklon w ciągu kilku minut mogą wpłynąć na życie dziesiątek tysięcy ludzi. Setki, a nawet tysiące osób mogą zostać ranne, a ich domy i źródła utrzymania zniszczone. Dostęp do czystej wody, opieki zdrowotnej i transportu może zostać zakłócony. 

Osobom poszkodowanym w przypadku nagłych katastrof niesiemy pomoc medyczną i psychologiczną. Budujemy tymczasowe szpitale, zapewniamy zaopatrzenie w wodę oraz niezbędne lekarstwa i produkty.  

Przeczytaj o naszej pomocy podczas trzęsień ziemi w Syrii i Turcji oraz w Afganistanie, a także po powodzi w Libii

W sytuacji wojny lub konfliktu zbrojnego 

W przypadku wojen i konfliktów zbrojnych ludzie są często zmuszeni do ucieczki. Bywa, że żyją w oblężeniu lub w ciągłym strachu przed masowymi, a nawet ukierunkowanymi atakami. Często pozostają bez wystarczającego dostępu do podstawowych środków takich jak woda i żywność oraz opieki medycznej. 

Niesiemy pomoc w oparciu o niezależną ocenę sytuacji i potrzeb ludności. Staramy się dotrzeć do potrzebujących bez względu na to, po której stronie linii frontu się znajdują. 

Przeczytaj o naszej pomocy w Ukrainie, Sudanie oraz w Strefie Gazy

W sytuacji epidemii lub pandemii 

Każdego roku miliony ludzi umierają z powodu chorób zakaźnych, którym można zapobiec lub które są łatwe do wyleczenia. Ogniska cholery, eboli, odry i żółtej febry mogą rozprzestrzeniać się szybko i być śmiertelne. Malaria występuje endemicznie w ponad 100 krajach. Miliony ludzi żyjących na świecie z HIV/AIDS i gruźlicą potrzebuje odpowiedniego leczenia. 

Podczas wybuchu epidemii często niezbędna jest szybka reakcja i duże zaangażowanie logistyczne. Tworzymy wtedy tymczasowe obiekty do leczenia pacjentów, wdrażamy środki zapobiegania i kontroli zakażeń lub zapewniamy dobre warunki sanitarne i dostęp do czystej wody, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 

Przez nasze kampanie społeczne uczymy jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób, gdyż wielu zakażeń można uniknąć zachowując środki ostrożności i higieny. W przypadku niektórych chorób prowadzimy akcje szczepień.  

Zobacz jak pomagamy w zwalczaniu epidemii m.in. w Nigerii i Syrii

Przykładowe koszty niesienia pomocy medycznej podczas kryzysów humanitarnych: 

Niektóre kryzysy humanitarne trafiają na pierwsze strony gazet – inne nie. Wsparcie ze strony darczyńców pozwala nam na szybką i skuteczną mobilizację w celu zapewnienia ratującej życie opieki medycznej osobom, które najbardziej jej potrzebują. 

 • 5500 zł – 61-elementowy zestaw narzędzi chirurgicznych 
 • 8900 zł – namiot, którego używamy jako szpital polowy 
 • 65 000 zł – mechaniczny stół operacyjny używany w terenie 

Skontaktuj się z nami! 

Jeżeli chcesz wspomóc nasz fundusz kryzysowy i pomóc nam ratować zdrowie i życie ludzi podczas nagłych kryzysów humanitarnych, skontaktuj się z nami (firmy@warsaw.msf.org). Dziękujemy. 

Niedożywienie to nie tylko brak jedzenia. To jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Zgodnie z danymi ONZ w 2022 roku na świecie z powodu niedożywienia cierpiało 232 miliony dzieci.  

Niemal połowa zgonów dzieci poniżej 5 roku życia jest związana z niedożywieniem. Tym śmierciom można zapobiec, gdyż niedożywienie jest chorobą, którą można leczyć. 

W projektach na całym świecie nasze doświadczone zespoły prowadzą ośrodki żywienia terapeutycznego. W ten sposób zapewniamy ratującą życie opiekę medyczną najbardziej chorym małym pacjentom.  

W 2022 roku przyjęliśmy ponad 438 tys. dzieci do naszych ambulatoryjnych programów żywienia terapeutycznego, a ponad 127 tys. do programów leczenia szpitalnego. 

Wspierając nasze programy leczenie niedożywienia u dzieci, Twoja firma pomaga nam: 

 • zakupić specjalistyczną żywność terapeutyczną (ang. RUTF, ready-to-use therapeutic food), którą leczymy dzieci cierpiące z powodu niedożywienia, 
 • zapewnić ciężko niedożywionym dzieciom leczenie w szpitalu i możliwość powrotu do zdrowia, 
 • prowadzić monitoring zdrowia dzieci w krajach, gdzie występuje problem niedożywienia i adekwatnie reagować na ogniska niedożywienia.  

Dlaczego niedożywienie jest obecnie jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie? 

Gdy wybucha konflikt zbrojny, wydarza się katastrofa naturalna lub z powodu zmian klimatycznych życie w jakimś miejscu staje się niemożliwe, ludzie zostają zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Wtedy najczęściej porzucają swoje zapasy żywności, żywy inwentarz, plony i gospodarstwa domowe.  Zwykle tracą pracę i źródło utrzymania. Często nie mają środków, by zakupić nawet podstawowe produkty spożywcze dla siebie i swoich najbliższych. 

Wsparcie Twojej firmy się liczy! 

Wsparcie Twojej firmy to większa liczba wyleczonych z niedożywienia dzieci oraz więcej osób, którym możemy zapewnić opiekę medyczną. To także sygnał dla naszych zespołów, że mają nieocenione wsparcie dla swoich działań i wysiłków w walce z kryzysami zdrowia. 

100 000 zł pozwoli uratować blisko 500 dzieci dotkniętych ostrym niedożywieniem* 

 • 140 zł to koszt pełnej kuracji żywnością terapeutyczną dla dziecka leczonego ambulatoryjnie 
 • 210 zł to koszt pełnej kuracji żywnością terapeutyczną dla dziecka leczonego szpitalnie i ambulatoryjnie 

*Koszty leczenia różnią się w zależności od stanu pacjenta oraz od kraju i kursu euro. Gdy osoba cierpi z powodu ostrego niedożywienia, nagłe podanie żywności wiąże się z ryzykiem. Może prowadzić do zespołu szoku pokarmowego, zwanego również zespołem ponownego odżywienia (ang. refeeding syndrome), który grozi śmiercią. Dlatego niezbędne jest podanie specjalistycznej żywności zgodnie z protokołami leczenia.  

Skontaktuj się z nami! 

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze zespoły w walce z kryzysem niedożywienia u dzieci w projektach prowadzonych przez Lekarzy bez Granic w Afryce lub innym miejscu na świecie, skontaktuj się z nami (firmy@warsaw.msf.org). Dziękujemy za Twoją pomoc! 

Szacuje się, że 99% kobiet, które umiera podczas porodu lub z powodu powikłań związanych z ciążą, żyje w krajach o niskim dochodzie. Większości z tych zgonów można zapobiec. 

W 2022 roku Lekarze bez Granic asystowali przy ponad 295 tys. porodów. W ponad 70 krajach na świecie jesteśmy światkami ogromnej siły matek, które razem ze swoimi dziećmi są szczególnie narażone na konsekwencje kryzysów humanitarnych.  

Wspierając nasze programy opieki okołoporodowej dla kobiet i noworodków, Twoja firma pomaga nam: 

 • zapewnić potrzebującym kobietom dostęp do właściwej opieki medycznej podczas ciąży, porodu oraz w połogu, 
 • ratować życie kobiet i noworodków zapewniając dostęp do ratujących życie zabiegów, w tym np. do cesarskiego cięcia, oraz opieki nad wcześniakami, 
 • prowadzić programy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego oraz wsparcia psychologicznego dla kobiet.  

Problemy w dostępie do opieki okołoporodowej

Brak odpowiedniej liczby ginekologów w Republice Środkowoafrykańskiej, utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w Iraku czy przyjmowanie porodów na szlakach migracyjnych w Czadzie to tylko niektóre problemy, na które odpowiadają Lekarze bez Granic. Z tego względu ważną częścią naszej pracy jest pomoc kobietom podczas konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych czy w drodze.  

W Republice Środkowoafrykańskiej poród oznacza ryzyko, zarówno dla matki jak i dziecka – mówi profesor Norbert Richard Ngbale, położnik ginekolog z oddziału położnictwa i neonatologii szpitala CHUC w Bengui w Republice Środkowoafrykańskiej. – W kraju jest tylko około 15 ginekologów na sześć milionów mieszkańców. Bardzo brakuje wykwalifikowanego personelu, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

Skontaktuj się z nami! 

Działania Lekarzy bez Granic w ponad 97% finansowane są z darowizn prywatnych, w tym biznesowych. Darowizna przekazana przez Twoją firmę na wsparcie programów opieki okołoporodowej prowadzonych przez Lekarzy bez Granic to jeszcze większa liczba uratowanych kobiet i dzieci. Dziękujemy.  

Kontakt dla firm: firmy@warszaw.msf.org  

Lekarze bez Granic niosą pomoc w krajach dotkniętych konfliktami i katastrofami humanitarnymi. Często działamy w warunkach, w których nie funkcjonuje nawet podstawowy system opieki zdrowotnej lub dostęp do pomocy medycznej jest ograniczony przez brak odpowiedniej infrastruktury i wykwalifikowanego personelu medycznego.  

Zadaniem Akademii Zdrowia Lekarzy bez Granic jest wzmacnianie umiejętności i kompetencji pracowników służby zdrowia w projektach, które prowadzimy. W długofalowej perspektywie przekłada się to na trwałą, pozytywną zmianę wzmacniającą system opieki zdrowotnej na miejscu.

Wspierając Akademię Zdrowia Lekarzy bez Granic, Twoja firma pomaga nam: 

 • kształcić personel wykwalifikowany w niesieniu pomocy medycznej, tam, gdzie potrzeby humanitarne są największe, 
 • wzmacniać system opieki zdrowotnej w krajach, gdzie dostęp do opieki medycznej jest ograniczony, 
 • ratować zdrowie i życie ludzi zapewniając niezbędną opiekę medyczną.  

Jak działa Akademia Zdrowia? 

W Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Nigerii, Sierra Leone, Sudanie Południowym i Jemenie kształcimy personel medyczny stacjonarnie. Natomiast z naszych kursów nauki zdalnej korzystają studenci w ponad 30 krajach.  

Prowadzimy kursy z zakresu położnictwa i opieki okołoporodowej, opieki ambulatoryjnej, zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych oraz koordynowania projektów medycznych w ramach działań Lekarzy bez Granic.   

Akademia Zdrowia w liczbach: 

 • +580 absolwentów, 
 • 9 opracowanych programów nauczania, 
 • +880 studentów realizujących obecnie program, 
 • +35 krajów, w których prowadzimy kursy. 

Skontaktuj się z nami! 

Jeżeli chcesz wesprzeć Akademię Zdrowia Lekarzy bez Granic, skontaktuj się z nami (firmy@warsaw.msf.org). Liczy się każda pomoc, która pozwoli zapewnić ratującą życie opiekę jeszcze większej liczbie pacjentów i pacjentek na świecie. Dziękujemy.  

Lekarze bez Granic niosą medyczną pomoc humanitarną od ponad 50 lat. Aby móc działać skutecznie i efektywnie w szybko zmieniających się warunkach, korzystając z ogromnego postępu w naukach medycznych czy nowych technologiach, uruchomiliśmy specjalną inicjatywę Transformational Investment Capacity (TIC) 

Wspierając inicjatywę Transformational Investment Capacity, Twoja firma pomaga nam: 

 • wspierać marginalizowane społeczności, które dzięki naszym projektom uzyskują dostęp do właściwej opieki zdrowotnej, najnowszych protokołów leczenia i leków, 
 • rozwijać umiejętności naszych zespołów, w tym szczególnie przekazywać wiedzę medyczną osobom z krajów, w których pomagamy i kształcić specjalistów i specjalistki na miejscu, 
 • wzmocnić naszą szybkość operacyjną i skuteczność działania poprzez inwestycje w nowe technologie, 
 • zredukować koszty prowadzenia projektów humanitarnych, by móc zaoszczędzone środki przekazać na pomoc naszym pacjentom i pacjentkom.  

W ramach inicjatywy TIC realizujemy projekty z następujących obszarów: 

– medyczne projekty badawczo-rozwojowe,  

– zasoby ludzkie, kształcenie i rozwój,  

– rozwój i wzmocnienie zdolności operacyjnych dzięki nowym technologiom, 

– redukcja kosztów operacyjnych. 

Projekty dzielimy na te o bardzo dużej skali powyżej 2.5 mln euro, o dużej skali powyżej 250 tys. euro oraz małej skali (inkubatory) do 250 tys. euro.  

Skontaktuj się z nami! 

Jeżeli chcesz wesprzeć inicjatywę TIC, możesz wybrać jeden z projektów, który jest bliski zakresowi działania Twojej firmy lub przekazać darowiznę na ogólny fundusz TIC. Nie musisz finansować całego projektu. Aktualny wykaz projektów znajduje się tutaj. Chętnie pomożemy w wyborze projektu. 

Kontakt dla firm: firmy@warszaw.msf.org  

Wpłać darowiznę w imieniu firmy

Ile kosztuje pomoc?

Pomoc Twojej firmy się liczy!

W 2022 roku

 • Udzieliliśmy

  16 272 300

  konsultacji medycznych

 • Asystowaliśmy przy

  295 300

  porodach, w tym przy cesarskich cięciach 

 • Leczyliśmy

  4 268 600

  przypadków malarii

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Przyjmujemy darowizny wyłącznie od przedsiębiorstw, które podzielają nasze wartości. Dlatego nie przyjmujemy wpłat od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.  

   Lekarze bez Granic nie przyjmują darowizn od przedsiębiorstw działających w następujących obszarach:  

 • przemysł zbrojeniowy,  
 • przemysł alkoholowy i tytoniowy (produkcja i sprzedaż),  
 • przemysł farmaceutyczny,  
 • przemysł wydobywczy (szczególnie wydobycie węgla, ropy naftowej, diamentów i złota).  

Przyjęcie darowizny od przedsiębiorstw z następujących branż jest rozpatrywane indywidualnie :  

 • produkty medyczne i technologie związane ze zdrowiem ludzkim (produkcja i sprzedaż),  
 • sektor wydawnictw medycznych,  
 • przemysł erotyczny i pornograficzny,  
 • przemysł hazardowy,  
 • sektor zarządzania aktywami,  
 • branża Big Tech,  
 • przemysł odzieżowy fast fashion,  
 • spółki publiczne z większościowym udziałem Skarbu Państwa.  

Jeżeli nie masz pewności czy Lekarze bez Granic mogą przyjąć Twoją darowiznę, skontaktuj się z nami.

Zapewniamy pomoc medyczną osobom dotkniętym wojnami, epidemiami, katastrofami naturalnymi i wykluczonym z systemu opieki zdrowotnej. W 2021 roku 80,5 procent naszych środków finansowych przeznaczyliśmy bezpośrednio na realizację misji społecznej, w tym 64 procent wszystkich środków na pomoc humanitarną, 12,1 procent na wsparcie projektów, a 2,4 procent na informowanie o kryzysach i poprawę dostępu do leczenia. Pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na administrację (4,4 procent) i pozyskiwanie funduszy (15,1 procent). Zachowujemy także rezerwę, dzięki której możemy niezwłocznie uruchomić pomoc, gdy tylko wystąpi kryzys. Wykorzystanie funduszy Lekarzy bez Granic jest ściśle kontrolowane: co roku publikujemy raport finansowy, który podlega audytowi. 

Przeważająca większość naszych programów jest realizowana bezpośrednio przez nasze zespoły. W wyjątkowych przypadkach wspieramy działania lokalnych organizacji medycznych, które mają bezpośredni dostęp do osób w potrzebie. 

Szanujemy to, że wielu naszych darczyńców interesuje się bliżej naszymi działaniami pomocowymi i kryzysami, na które odpowiadamy. Choć w niektórych przypadkach jest to możliwe, aby skierować swoją darowiznę do konkretnego programu lub kraju, co do zasady prosimy o ogólne darowizny na cele statutowe.  

Darowizna ogólna (bez przypisanego celu szczegółowego) pozwala nam kierować fundusze tam, gdzie potrzeby są największe, w tym także przeznaczać je na zapomniane kryzysy. Nie bylibyśmy w stanie szybko reagować na sytuacje kryzysowe w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym czy Jemenie, ani zapewnić ratującej życie opieki setkom tysięcy ludzi żyjących z HIV/AIDS, gdyby nie ogólne wsparcie naszych darczyńców na całym świecie.  

Wykorzystanie logotypu Lekarzy bez Granic jest prawnie zabronione, ponieważ jest to chroniony znak towarowy.   

Obecnie materiały do komunikacji udostępniamy jedynie firmom, które działają w ramach naszego programu „Firma Partnerska”.

Nie przyjmujemy darowizn rzeczowych takich, jak sprzęt medyczny, leki czy żywność. Dlaczego? Jedną z zasadniczych rzeczy, które przekładają się bezpośrednio na naszą wysoką efektywność w ratowaniu życia ludzkiego jest czas i zdolność natychmiastowego działania.   

Opierając się na dziesięcioleciach doświadczenia w niesieniu pomocy humanitarnej, opracowaliśmy specjalistyczne, wstępnie zapakowane zestawy, które są gotowe do użycia w każdej chwili. Te wypróbowane i niezawodne materiały mogą trafić do naszych zespołów o wiele sprawniej, niż gdybyśmy musieli zajmować się sprawdzaniem, sortowaniem i pakowaniem różnego rodzaju produktów. 

Tak, w każdej chwili możesz otrzymać od nas potwierdzenie przekazania darowizny w formie papierowej lub online. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: firmy@warsaw.msf.org

Tak, jako firma możesz podpisać z nami umowę darowizny. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: firmy@warsaw.msf.org

Nasze firmy partnerskie:

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami:


Joanna Sękiewicz
+48 533 468 552
firmy@warsaw.msf.org


Konto dla darczyńców biznesowych: 

Bank Citi Handlowy 40 1030 1944 7734 0001 1500 0000 
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe 
IBAN: PL 40 1030 1944 7734 0001 1500 0000 
SWIFT: CITIPLPX  

Dobro naszych pacjentek i pacjentów oraz niezależność naszego działania są dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych, w tym od firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów), koncernów tytoniowych i producentów broni.