W trakcie tej operacji zespoły Lekarzy bez Granic uratowały 200 osób.
© Zdjęcie: Anna Pantelia/MSF

Współpraca z biznesem

Wspierając nas, Twoja firma pomaga ratować życie i zdrowie ludzi na świecie. Dowiedz się, w jaki sposób, współpracując z Lekarzami bez Granic, zrealizujesz swoje cele społeczne, zbudujesz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie oraz zaangażujesz w pomoc interesariuszy Twojej firmy.  

Dlaczego warto z nami współpracować: 

Pomagamy ludziom dotkniętym skutkami wojen, katastrof naturalnych, kryzysów żywnościowych, epidemii i innych kryzysów humanitarnych. Ratujemy rannych, opiekujemy się matkami i dziećmi, leczymy tych, którzy nie mogą liczyć na inną pomoc. Czytaj więcej o tym, co robimy.

Jak pokazują badania, pomoc humanitarna jest powszechnie uważana za bardzo potrzebną, a nasza misja i cele cieszą się w Polsce największą akceptacją i poparciem społecznym*. 

*Badanie Barometr Humanitarny, zrealizowane przez Fundację Stocznia metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków w lutym 2023 roku: pomoc humanitarną jako „bardzo potrzebną” oceniło 63 proc. badanych, a jako „potrzebną” kolejne 31 proc. „Walka z głodem i niedożywieniem”, „zdrowie i leczenie”, „pomoc osobom dotkniętym katastrofami naturalnymi” i „pomoc humanitarna” to cele, które wspieraliby Polacy i Polki. 

Od ponad 50 lat niesiemy pomoc medyczną ludziom w potrzebie. Jesteśmy obecni w ponad 70 krajach. Dzięki skali, doświadczeniu i specjalistycznemu know-how działamy profesjonalnie, skutecznie i efektywnie.  

W 1999 roku otrzymaliśmy Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za nasze działania humanitarne na kilku kontynentach.  

Nasze doświadczenie i profesjonalizm przekładają się na relacje z naszymi partnerami. Gwarantujemy najwyższe standardy współpracy.  

Kierujemy się etyką lekarską, pomagamy niezależnie od władz politycznych, religijnych czy zainteresowania mediów. Działamy natychmiast i pomagamy tak długo, jak to potrzebne. Niezależność działania możliwa jest dzięki finansowaniu przez prywatnych darczyńców*.

Nie przyjmujemy jednak pieniędzy od koncernów farmaceutycznych, zbrojeniowych, producentów używek czy paliw kopalnych. Jesteśmy transparentni w pozyskiwaniu i wydawaniu pieniędzy. Dzięki temu cieszymy się wysokim zaufaniem społecznym i wiarygodnością. Czytaj więcej o raportach i finansowaniu.

*97 procent finansowania Lekarzy bez Granic pochodzi ze środków prywatnych, w tym od darczyńców biznesowych. Pozwala nam to zachować niezależność operacyjną i szybko reagować na kryzysy takie, jak wojny, katastrofy naturalne czy epidemie oraz odpowiadać na kryzysy zapomniane przez międzynarodową opinię publiczną.   

Bezstronność, neutralność i niezależność leżą u podstawy naszych działań. M.in. dzięki wsparciu biznesu możemy pomagać ludziom w potrzebie bez względu na pochodzenie, płeć, kolor skóry, wyznanie. Walczymy o równy dostęp do opieki zdrowotnej dla społeczności z niej wykluczonych.   

W zgodzie z wartościami DEI dbamy o różnorodność naszych zespołów i równe szanse zatrudnianych przez nas osób. Przeciwstawiamy się uprzedzeniom, dbamy o inkluzywny język, o szacunek i godność ludzi, którym pomagamy oraz naszych zespołów pracujących w biurach oraz w terenie. 

Nasze zespoły w terenie pomagają ludziom dotkniętym skutkami kryzysu klimatycznego – susz, powodzi, cyklonów prowadzących –  które prowadzą m.in. do pogłebiania się kryzysu niedożywienia i wybuchów epidemii chorób zakaźnych oraz podsycają konflikty i zmuszają do migracji.  

Świadomi skali i zakresu naszych działań, ograniczamy ślad węglowy optymalizując logistykę, wykorzystując odnawialne źródła energii, poddając recyklingowi sprzęt, materiały i odpady medyczne.  

Lekarze bez Granic. W Szpitalu Niepokalanego Poczęcia w Les Cayes pracownicy Lekarzy bez Granic prowadzą fizjoterapię dla pacjentów rannych w trzęsieniu ziemi, pomagając im odzyskać siłę i mobilność. Haiti, 2021

Firmowy prezent świąteczny 2023

Podaruj zdrowie w prezencie! Dołącz do naszej akcji świątecznej jako firma, przekaż darowiznę na rzecz Lekarzy bez Granic i pokaż swoje zaangażowanie społeczne w święta.
Dołącz
Lekarze bez Granic

Firma partnerska

Dołącz do programu „Firma Partnerska 2023” i nieś z nami medyczną pomoc humanitarną jako firma. Przekaż darowiznę w wysokości 20 000 zł lub więcej, skorzystaj z pakietu komunikacyjnego oferowanego w ramach programu i pokaż swoje zaangażowanie społeczne.
Dołącz
© Peter Bräunig

Formy współpracy:

Wpłać darowiznę w imieniu firmy

Ile kosztuje pomoc?

Pomoc Twojej firmy się liczy!

W 2022 roku

 • Udzieliliśmy

  16 272 300

  konsultacji medycznych

 • Asystowaliśmy przy

  295 300

  porodach, w tym przy cesarskich cięciach 

 • Leczyliśmy

  4 268 600

  przypadków malarii

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

Przyjmujemy darowizny wyłącznie od przedsiębiorstw, które podzielają nasze wartości. Dlatego nie przyjmujemy wpłat od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych.  

   Lekarze bez Granic nie przyjmują darowizn od przedsiębiorstw działających w następujących obszarach:  

 • przemysł zbrojeniowy,  
 • przemysł alkoholowy i tytoniowy (produkcja i sprzedaż),  
 • przemysł farmaceutyczny,  
 • przemysł wydobywczy (szczególnie wydobycie węgla, ropy naftowej, diamentów i złota).  

Przyjęcie darowizny od przedsiębiorstw z następujących branż jest rozpatrywane indywidualnie :  

 • produkty medyczne i technologie związane ze zdrowiem ludzkim (produkcja i sprzedaż),  
 • sektor wydawnictw medycznych,  
 • przemysł erotyczny i pornograficzny,  
 • przemysł hazardowy,  
 • sektor zarządzania aktywami,  
 • branża Big Tech,  
 • przemysł odzieżowy fast fashion,  
 • spółki publiczne z większościowym udziałem Skarbu Państwa.  

Jeżeli nie masz pewności czy Lekarze bez Granic mogą przyjąć Twoją darowiznę, skontaktuj się z nami.

Zapewniamy pomoc medyczną osobom dotkniętym wojnami, epidemiami, katastrofami naturalnymi i wykluczonym z systemu opieki zdrowotnej. W 2021 roku 80,5 procent naszych środków finansowych przeznaczyliśmy bezpośrednio na realizację misji społecznej, w tym 64 procent wszystkich środków na pomoc humanitarną, 12,1 procent na wsparcie projektów, a 2,4 procent na informowanie o kryzysach i poprawę dostępu do leczenia. Pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na administrację (4,4 procent) i pozyskiwanie funduszy (15,1 procent). Zachowujemy także rezerwę, dzięki której możemy niezwłocznie uruchomić pomoc, gdy tylko wystąpi kryzys. Wykorzystanie funduszy Lekarzy bez Granic jest ściśle kontrolowane: co roku publikujemy raport finansowy, który podlega audytowi. 

Przeważająca większość naszych programów jest realizowana bezpośrednio przez nasze zespoły. W wyjątkowych przypadkach wspieramy działania lokalnych organizacji medycznych, które mają bezpośredni dostęp do osób w potrzebie. 

Szanujemy to, że wielu naszych darczyńców interesuje się bliżej naszymi działaniami pomocowymi i kryzysami, na które odpowiadamy. Choć w niektórych przypadkach jest to możliwe, aby skierować swoją darowiznę do konkretnego programu lub kraju, co do zasady prosimy o ogólne darowizny na cele statutowe.  

Darowizna ogólna (bez przypisanego celu szczegółowego) pozwala nam kierować fundusze tam, gdzie potrzeby są największe, w tym także przeznaczać je na zapomniane kryzysy. Nie bylibyśmy w stanie szybko reagować na sytuacje kryzysowe w Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie Południowym czy Jemenie, ani zapewnić ratującej życie opieki setkom tysięcy ludzi żyjących z HIV/AIDS, gdyby nie ogólne wsparcie naszych darczyńców na całym świecie.  

Wykorzystanie logotypu Lekarzy bez Granic jest prawnie zabronione, ponieważ jest to chroniony znak towarowy.   

Obecnie materiały do komunikacji udostępniamy jedynie firmom, które działają w ramach naszego programu „Firma Partnerska”.

Nie przyjmujemy darowizn rzeczowych takich, jak sprzęt medyczny, leki czy żywność. Dlaczego? Jedną z zasadniczych rzeczy, które przekładają się bezpośrednio na naszą wysoką efektywność w ratowaniu życia ludzkiego jest czas i zdolność natychmiastowego działania.   

Opierając się na dziesięcioleciach doświadczenia w niesieniu pomocy humanitarnej, opracowaliśmy specjalistyczne, wstępnie zapakowane zestawy, które są gotowe do użycia w każdej chwili. Te wypróbowane i niezawodne materiały mogą trafić do naszych zespołów o wiele sprawniej, niż gdybyśmy musieli zajmować się sprawdzaniem, sortowaniem i pakowaniem różnego rodzaju produktów. 

Tak, w każdej chwili możesz otrzymać od nas potwierdzenie przekazania darowizny w formie papierowej lub online. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: firmy@warsaw.msf.org

Tak, jako firma możesz podpisać z nami umowę darowizny. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: firmy@warsaw.msf.org

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami:

OPIEKA NAD KLUCZOWYMI DARCZYŃCAMI
Joanna Sękiewicz
+48 533 468 552
firmy@warsaw.msf.org


Konto dla darczyńców biznesowych: 

Bank Citi Handlowy 40 1030 1944 7734 0001 1500 0000 
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe 
IBAN: PL 40 1030 1944 7734 0001 1500 0000 
SWIFT: CITIPLPX  

Dobro naszych pacjentek i pacjentów oraz niezależność naszego działania są dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego nie przyjmujemy darowizn od firm i branż, których podstawowa działalność może znaleźć się w bezpośrednim konflikcie z naszymi działaniami lub może ograniczać naszą zdolność do prowadzenia medycznych działań humanitarnych, w tym od firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, przemysłu wydobywczego (na przykład ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy diamentów), koncernów tytoniowych i producentów broni.