Personel Lekarzy bez Granic leczy młodego pacjenta w szpitalu Al Shifa w Strefie Gazy (19.10.2023).
© MSF
Personel Lekarzy bez Granic leczy młodego pacjenta w szpitalu Al Shifa w Strefie Gazy (19.10.2023).

Strefa Gazy

Zaktualizowano: 15.11.2023

W jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie około 2,2 mln ludzi jest obecnie uwięzionych w Strefie Gazy, gdzie intensywne bombardowania i przemoc na masową skalę zmieniły chroniczny kryzys humanitarny w katastrofę.  

Skala tragedii w Izraelu i Palestynie jest przerażająca. Konflikt zbrojny trwa od dziesięcioleci, ale obecnie jesteśmy świadkami nowej fazy o przerażającej intensywności. Skoordynowane ataki Hamasu i trwające izraelskie ataki w Strefie Gazy spowodowały śmierć tysięcy osób. Sytuacja jest naprawdę katastrofalna. W całej Strefie Gazy trwają naloty, w wyniku których giną ludzie. 

Sytuacja w Strefie Gazy i nasze działania 

Tam, gdzie jest to możliwe, nasi pracownicy i pracowniczki w dalszym ciągu leczą rannych. Obecnie udzielanie pomocy jest jednak bardzo skomplikowane i niebezpieczne. Nasze zespoły wspierają te placówki medyczne i szpitale, które wciąż funkcjonują. Zespoły pracują bez ustanku mimo wciąż pogarszających się warunków, trwającego bombardowania i ataków i braków w zaopatrzeniu medycznym. Nasi pracownicy donoszą o katastrofalnej sytuacji w szpitalach i przytłaczającej liczbie pacjentów. Palestyńskich pracowników i pracowniczki Lekarzy bez Granic od 15 listopada wspiera zespół międzynarodowy. 

Nasze zespoły są obecne również w Dżeninie, Hebronie i Nablusie na Zachodnim Brzegu.   

Sytuacja w Strefie Gazy została opisana przez nasze zespoły jako przerażająca i katastrofalna. Te szpitale i kliniki, które działają, są przeciążone i ledwo funkcjonują, ponieważ brakuje im prądu i środków medycznych.  

Oblężenie nałożone przez rząd Izraela, które obejmuje wstrzymywanie żywności, wody, paliwa i prądu, jest nie do przyjęcia.    

Z powodu blokady niedobór wody osiągnął w Strefie Gazy poziom krytyczny. W całej Gazie ludzie piją słoną wodę, tylko nieliczne rodziny mają dostęp do filtrowanej wody. 

Nakazy ewakuacji wydane przez Izrael szpitalom w północnej Gazie są wyrokiem śmierci dla ciężko chorych i rannych. 

Cywile w Gazie są narażeni na ogromne ryzyko śmierci, jeśli podejmą próbę ucieczki lub pozostaną w domach.   

Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni, zaprzestania masowego rozlewu krwi i masowych ataków na Strefę Gazy przez Izrael.  

Wzywamy do ochrony ludności cywilnej oraz placówek medycznych po obu stronach i przez cały czas.  

Osoby ranne i chore muszą otrzymać pomoc medyczną. Personel medyczny oraz placówki medyczne muszą być chronione i respektowane. Szpitale i karetki nie mogą być celami.  

Chcemy być w stanie dotrzeć do ludzi potrzebujących opieki medycznej i zapewnić ratujące życie wsparcie humanitarne. Potrzebujemy podstawowych gwarancji bezpieczeństwa, aby być w stanie dostarczać wsparcie medyczne i humanitarne.   

Ludzie muszą mieć zapewniony bezpieczny dostęp do podstawowych artykułów i potrzeb: wody, żywności, placówek medycznych.  

Podstawowe zaopatrzenie humanitarne – leki, sprzęt medyczny, żywność, paliwo, woda – musi być dopuszczone do Strefy Gazy. W tym celu przejście graniczne w Rafah musi być otwarte.  

Ci, którzy chcą uciec przez zagrożeniem, powinni móc to zrobić. Nie może to wpływać na ich prawo do powrotu. Bombardowanie przejść granicznych musi natychmiast ustać, aby to umożliwić. 

 

Wpłać darowiznę na pomoc w Strefie Gazy i w regionie

Więcej materiałów o sytuacji w Strefie Gazy

Strefa Gazy: dwóch lekarzy zabitych w ataku na szpital Al-Awda

Jesteśmy przerażeni zabiciem dwóch pracowników Lekarzy bez Granic, dr Mahmouda Abu Nujaila i dr Ahmada Al Sahara, oraz trzeciego lekarza współpracującego z Al-Awda, dr Ziada Al-Tatariego. Do śmierci doszło w ataku na szpital Al-Awda, jeden z ostatnich działających szpitali w północnej Gazie.

Zniszczenia w Gazie, 2023.

Strefa Gazy: Co robimy, patrząc na tragedię

Draginjia Nadaždin, dyrektorka polskiego biura Lekarzy bez Granic, o pomocy w Strefie Gazy.

 

Boimy się zapadającego zmroku [ŚWIADECTWO]

Israa Ali jest tłumaczką w Lekarzach bez Granic w mieście Dżabalija na północy Strefy Gazy. Dzieli się swoimi doświadczeniami ukrywania się wraz z dziećmi przed bombardowaniami.

 

Karetki pogotowia przewożące rannych po atakach tłoczą się przy wejściu na oddział ratunkowy szpitala Al-Shifa w Gazie (15 października 2023).

Rannym w Strefie Gazy grozi śmierć [WYWIAD]

Wywiad z Guillemette Thomasem, koordynatorem medycznym Lekarzy bez Granic przebywającym w Jerozolimie, o sytuacji w szpitalach w Strefie Gazy.

Zniszczenia w Gazie (9.10.2023).

Przemoc na masową skalę i zbiorowe karanie Strefy Gazy muszą ustać

Lekarze bez Granic są przerażeni masowymi zabójstwami ludności cywilnej dokonanymi przez Hamas i zmasowanymi atakami na Gazę prowadzonymi obecnie przez Izrael. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania masowego rozlewu krwi.

Ludzie stojący na dachu obserwują, jak kula ognia i dymu unosi się nad budynkiem w Gazie podczas izraelskiego nalotu (7.10.2023).

Katastrofalna sytuacja w Strefie Gazy

Léo Cans, kierownik działań Lekarzy bez Granic w Palestynie, opowiada o działaniach naszych zespołów w Strefie Gazy i o tym, co widzimy na miejscu.