Kim jesteśmy

Lekarze bez Granic wspierają izbę przyjęć w szpitalu w As-Sulajmanijji w północno-wschodnim Iraku. Irak, 2016.

Zdjęcie: Peter Caton

Kim jesteśmy

Lekarze bez Granic to międzynarodowa, niezależna medyczna organizacja humanitarna prowadząca działania w ponad 70 krajach na świecie.

Lekarze bez Granic to medyczna organizacja humanitarna znana na świecie pod nazwą Médecins Sans Frontières (MSF) i Doctors without Borders. 

Niesiemy niezbędną pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z dostępu do opieki zdrowotnej. Jesteśmy tam, gdzie potrzeby humanitarne są największe.
W swoich działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności.
W sytuacjach kryzysowych działamy szybko, aby nieść niezbędną pomoc i ratować życie. 

Zaangażowani członkowie i członkinie zespołów

Siłą Lekarzy bez Granic są nasze zespoły, od personelu medycznego, przez logistyków po osoby pracujące w administracji. W 2022 roku utrzymywaliśmy na całym świecie ponad 48 800 pełnych etatów, z czego 44 102 w naszych projektach humanitarnych. W terenie zatrudniliśmy pracowników lokalnych na ponad 40 000 stanowisk, a członkowie zespołu międzynarodowego pracowali na 3 796 stanowiskach.   

Opieka medyczna wysokiej jakości  

Lekarze bez Granic udzielają przede wszystkim pomocy medycznej. Zapewniamy pacjentom nieodpłatną opiekę medyczną najwyższej możliwej jakości i działamy na rzecz zwiększenia dostępności i obniżenia cen leków. Działamy w najlepszym interesie naszych pacjentów, szanujemy ich prawo do poufności i podejmowania samodzielnych decyzji, a zgodnie z etyką lekarską przede wszystkim nie szkodzimy naszymi działaniami. 

Jeżeli w obliczu kryzysu humanitarnego sama pomoc medyczna nie wystarcza, Lekarze bez Granic mogą zapewnić także schronienie, czystą wodę, dostęp do urządzeń sanitarnych, żywność lub inną formę wsparcia. 

Wsparcie indywidualnych darczyńców 

Działalność Lekarzy bez Granic koncentruje się na udzielaniu medycznej pomocy humanitarnej. Szybko reagujemy na sytuacje kryzysowe, aby ratować życie i łagodzić cierpienie. Jest to możliwe dzięki naszym darczyńcom.  

97 procent naszych funduszy pochodzi od indywidualnych darczyńców, prywatnych firm i instytucji, co daje nam niezależność i elastyczność w działaniu.  

Karta Lekarzy bez Granic

W naszych działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności. Nasze zespoły łączy misja i wartości określone w założycielskim dokumencie z 1971 roku (poniżej).

Karta Lekarzy bez Granic  

Lekarze bez Granic to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Skupia głównie lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Jest także otwarta na przedstawicieli innych zawodów, którzy mogą pomóc w realizacji jej celów. Wszyscy pracownicy i członkowie organizacji zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:   

Lekarze bez Granicniosą pomoc ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof wywołanych przez człowieka oraz ofiarom konfliktów zbrojnych. Pomagają wszystkim bez względu na rasę, religię, wyznanie czy poglądy polityczne.   

Lekarze bez Graniczachowują neutralność i bezstronność zgodnie z powszechną etyką lekarską i z prawem do pomocy humanitarnej oraz domagają się pełnej i nieograniczonej wolności w wykonywaniu swoich czynności.  

Lekarze bez Granic zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej oraz do zachowania niezależności od wszelkiej władzy politycznej, ekonomicznej i religijnej.   

Jako wolontariusze, są świadomi ryzyka i niebezpieczeństwa związanego z wykonywanymi zadaniami i nie zgłaszają w imieniu swoim ani  swoich następców roszczeń o jakąkolwiek rekompensatę poza tą, którą może im zapewnić organizacja.   

Nasze zasady działania

Bezstronność

Udzielamy pomocy najbardziej potrzebującym. Nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzą, jaką religię wyznają ani jakie są ich przekonania polityczne. W pierwszej kolejności pomagamy tym, którym zagraża największe niebezpieczeństwo. 

W Szpitalu Niepokalanego Poczęcia w Les Cayes pracownicy Lekarzy bez Granic prowadzą fizjoterapię dla pacjentów rannych w trzęsieniu ziemi, pomagając im odzyskać siłę i mobilność. Haiti, 2021
Slide

Zdjęcie: Pierre Fromentin/MSF

W Szpitalu Niepokalanego Poczęcia w Les Cayes pracownicy Lekarzy bez Granic prowadzą fizjoterapię dla pacjentów rannych w trzęsieniu ziemi, pomagając im odzyskać siłę i mobilność. Haiti, 2021

Niezależność  

Decyzję o interwencji humanitarnej podejmujemy na podstawie własnej oceny potrzeb medycznych, niezależnie od jakichkolwiek interesów politycznych, ekonomicznych i religijnych. Niezależność Lekarzy bez Granic jest zakorzeniona w naszym systemie finansowania. Ponad 97 procent naszych funduszy pochodzi od darczyńców indywidualnych i prywatnych, dzięki czemu zachowujemy niezależność operacyjną i możemy elastycznie reagować na kryzysy.  

Mały chłopiec jest wnoszony na pokład statku Vos Prudence na Morzu Śródziemnym przy wybrzeżu libijskim. Morze Śródziemne, 2017
Slide

Zdjęcie: Andrew McConnell/Panos Pictures

Mały chłopiec jest wnoszony na pokład statku Vos Prudence na Morzu Śródziemnym przy wybrzeżu libijskim. Morze Śródziemne, 2017

Neutralność  

W sytuacji konfliktu zbrojnego nie opowiadamy się po żadnej ze stron. Zdarza się, że nie jesteśmy obecni na obszarach kontrolowanych przez każdą ze stron konfliktu. Powodem może być blokada pomocy humanitarnej, brak możliwości zapewnienia elementarnego bezpieczeństwa naszym zespołom lub to, że najpilniejsze potrzeby ludzi zostały już zaspokojone. 

W drodze do szpitala Castor w Bangui. W grudniu co najmniej tysiąc osób zginęło w Bangui w wyniku walk. Od tego czasu Lekarze bez Granic leczyli prawie 3000 osób rannych od granatów czy maczet lub z ranami postrzałowymi. Republika Środkowoafrykańska, 2014
Slide

Zdjęcie: Juan Carlos Tomasi/MSF

W drodze do szpitala Castor w Bangui. W grudniu co najmniej tysiąc osób zginęło w Bangui w wyniku walk. Od tego czasu Lekarze bez Granic leczyli prawie 3 000 osób rannych od granatów czy maczet lub z ranami postrzałowymi.
Republika Środkowoafrykańska, 2014

Informowanie i ostrzeganie o kryzysach humanitarnych  

Dla Lekarzy bez Granic neutralność nie jest równoznaczna z milczeniem. W swojej codziennej pracy stajemy się świadkami cierpienia ludzi, którzy doświadczają skutków wojen, skrajnej przemocy i braku dostępu do opieki medycznej. Naszym obowiązkiem i nieodłączną częścią naszej misji jest zwracanie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na ich sytuację. Regularnie informujemy o niedostrzeganych lub zapomnianych kryzysach i o potrzebach dotkniętych nimi społeczności. Nagłaśniamy też przypadki naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym celowych ataków na pracowników humanitarnych i placówki medyczne, oraz nadużyć w udzielaniu pomocy.  

Lekarze bez Granic zorganizowali demonstrację przed Białym Domem w Waszyngtonie, wzywając administrację Joe Bidena do działania na rzecz globalnej równości w dostępie do szczepionek przeciw COVID-19. Stany Zjednoczone, 2021
Slide

Zdjęcie: Christopher Lee

Lekarze bez Granic zorganizowali demonstrację przed Białym Domem w Waszyngtonie, wzywając administrację Joe Bidena do działania na rzecz globalnej równości w dostępie do szczepionek przeciw COVID-19. Stany Zjednoczone, 2021

Transparentność i odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za rozliczanie się z naszych działań przed pacjentami i darczyńcami oraz za przejrzystość dokonywanych przez nas wyborów. Ewaluacja i krytyczna analiza naszych praktyk w terenie, publicznego zajmowania stanowiska i szerszych kwestii humanitarnych są niezbędne dla ciągłego ulepszania naszej pracy.

Zespół Lekarzy bez Granic odwiedza lokalne targi i obozy dla osób wewnętrznie przesiedlonych, żeby podnosic świadomość na temat przemocy seksualnej, malarii i cholery oraz informować o darmowej opiece medycznej, której Lekarze bez Granic udzielają w ośrodkach zdrowia w okolicy. Demokratyczna Republika Konga, 2019
Slide

Zdjęcie: Pablo Garrigos/MSF

Zespół Lekarzy bez Granic odwiedza lokalne targi i obozy dla osób wewnętrznie przesiedlonych, żeby podnosić świadomość na temat przemocy seksualnej, malarii i cholery oraz informować o darmowej opiece medycznej, której Lekarze bez Granic udzielają w ośrodkach zdrowia w okolicy. Demokratyczna Republika Konga, 2019

Jak Lekarze bez Granic są zorganizowani 

Struktura Lekarzy bez Granic 

Struktura Lekarzy bez Granic opiera się na sześciu centrach operacyjnych, które koordynują działania humanitarne w krajach dotkniętych kryzysami.  

Oprócz tego Lekarze bez Granic prowadzą około 40 biur i sekcji partnerskich, które same nie zarządzają działaniami humanitarnymi, lecz wspierają pracę w terenie, głównie przez rekrutację, działania fundraisingowe i informowanie o kryzysach humanitarnych. W Polsce otworzyliśmy właśnie takie biuro. 

Zarządzanie w Lekarzach bez Granic 

Lekarze bez Granic są zarządzani przez stowarzyszenia, do których należą głównie obecni i byli pracownicy terenowi.  

Na świecie istnieje 26 stowarzyszeń Lekarzy bez Granic. Wraz z prezesem (dr Christos Christou) i osobami prywatnymi tworzą Médecins Sans Frontières International, stowarzyszenie, które czuwa nad tożsamością całego ruchu.