© Hussein Amri/MSF
Fizjoterapeuta Lekarzy bez Granic Ahmad Alrosan prowadzi zajęcia z pacjentem po operacji. Ukraina, 2022

Ukraina

Wojna w Ukrainie: działania Lekarzy bez Granic

Zaktualizowano: 8.03.2024

Wojna na wschodzie Ukrainy toczy się od 2014 roku. Pod koniec lutego 2022 roku, po trwającym od ośmiu lat konflikcie w obwodach donieckim i ługańskim, siły rosyjskie zaatakowały wiele miejsc na terenie całej Ukrainy. Doprowadziło to do wybuchu wojny na pełną skalę.  

W odpowiedzi na eskalację konfliktu i potrzeby humanitarne Lekarze bez Granic zwiększyli skalę działań w Ukrainie.    

Nasza mapa działań i obecność zależą od potrzeb mieszkańców oraz kwestii bezpieczeństwa. Reagujemy na zmieniający się kontekst w tym konflikcie.  

Zespoły Lekarzy bez Granic prowadzą działania na wschodzie (obwód charkowski, dniepropietrowski i doniecki) i południu (obwód mikołajowski i chersoński) Ukrainy oraz w środkowej części kraju.  

Nasze zespoły składają się z około 350 osób, z czego zdecydowaną większość stanowią pracownicy zatrudnieni lokalnie.   

Zespoły Lekarzy bez Granic w Ukrainie przekazują niezbędne zaopatrzenie placówkom medycznym. Prowadzimy szkolenia i kliniki mobilne, zapewniamy leki, opiekę fizjoterapeutyczną i z zakresu zdrowia psychicznego. Ewakuujemy pacjentów i rannych, wspieramy oddziały ratunkowe. 

Świadectwa ludzi z Ukrainy

Zespół Lekarzy bez Granic ewakuował pociągiem medycznym ranną Tetianę ze wschodu Ukrainy do Lwowa.  

Zespół Lekarzy bez Granic ewakuował pociągiem medycznym ranną Tetianę ze wschodu Ukrainy do Lwowa. Tatiana w wyniku obrażeń straciła nogę. Teraz chodzi z pewnością siebie, opierając się na protezie i korzystając z kul. Ukraina, 2022

– 18 kwietnia 2023 roku straciłam nogę. Targ, na którym pracowałam jako sprzedawczyni w Ukrajinśku, w obwodzie donieckim, został trafiony pociskami rakietowymi, a ja zostałam poważnie ranna. Kiedy lekarze z Lekarzy bez Granic zabrali mnie do szpitala na zachodzie kraju, czułam się zagubiona. Nie wiedziałam, jak poradzę sobie z amputacją. Teraz mam protezę, mieszkam z synem w Kijowie i w wieku 72 lat cieszę się, że przeżyłam – opowiada Tetiana. 

Wpłać darowiznę na działania Lekarzy bez Granic

Ratujemy zdrowie i życie w ponad 70 krajach na świecie, w tym w Ukrainie. Wpłać teraz i wesprzyj nasze działania. Dziękujemy!

Lekarze bez Granic w Ukrainie w 2023 roku

 • Udzieliliśmy

  59 567 
  konsultacji medycznych w klinikach mobilnych

 • Ewakuaowaliśmy

  10 542 
  osób karetkami pogotowia

 • Przeprowadziliśmy

  4 393
  sesji fizjoterapeutycznych

Konsekwencje wojny

Brutalna wojna nadal przynosi ofiary śmiertelne, rannych i przesiedlenia. Sześć milionów ludzi zostało zmuszonych do przesiedlenia się i szukania bezpieczeństwa poza granicami kraju (UNHCR). Ponad trzy miliony osób zostały przesiedlone w obrębie kraju (IOM).  

Na wschodzie i południu kraju regularnie dochodzi do ostrzału i walk, co niebywale utrudnia życie na tych obszarach. Tysiące osób, z których większość to osoby starsze lub z niepełnosprawnościami, nadal mieszka w pobliżu linii frontu.  

Wojna utrudniła dostęp do opieki zdrowotnej i spowodowała zwiększenie potrzeb humanitarnych i medycznych. W odpowiedzi zespoły Lekarzy bez Granic niosą pomoc medyczną głównie na południu i wschodzie kraju. Wypełniamy w ten sposób luki w opiece medycznej wywołane wojną.  

Działania Lekarzy bez Granic w Ukrainie:

Ewakuacje medyczne

Lekarze bez Granic transportują pacjenta w stanie krytycznym ze szpitala w Kostantynówce do placówki medycznej w Dnieprze, aby mógł otrzymać specjalistyczne leczenie. Ukraina, 2023
Lekarze bez Granic transportują pacjenta w stanie krytycznym ze szpitala w Kostantynówce do placówki medycznej w Dnieprze, aby mógł otrzymać specjalistyczne leczenie. Ukraina, 2023, zdjęcie: Yuliia Trofimova/MSF

Mamy 15 karetek pogotowia. Ewakuujemy pacjentów w stanie krytycznym z przeciążonych szpitali w pobliżu linii frontu do bezpieczniejszych szpitali, gdzie mogą otrzymać odpowiednią opiekę. Ewakuacje są prowadzone główne w rejonach Doniecka, Chersonia, Dniepropietrowska i Zaporoża. 

Od marca 2022 roku ewakuowaliśmy pacjentów pociągiem medycznym. Ze względu na zmianę dynamiki wojny, w wyniku której pacjenci pozostają na wschodzie Ukrainy, a nie są kierowani na zachód, nasze działania z jego wykorzystaniem zostały zakończone.

Łącznie pociągiem medycznym ewakuowaliśmy ponad 3800 pacjentów podczas prawie 140 tras.   

Kliniki mobilne

Klinika mobilna Lekarzy bez Granic zapewnia pomoc medyczną i pierwszą pomoc psychologiczną po ataku na budynek mieszkalny w Dnieprze, w którym zginęło około 40 osób. Ukraina, 2022, zdjęcie: MSF/Ehab Zawati

Kliniki mobilne pozwalają nam na bieżąco reagować na potrzeby. Możemy docierać do osób pozbawionych dostępu do opieki medycznej na przykład z powodu walk czy przesiedlenia. Nasze zespoły pojawiają się na przykład w tymczasowych schroniskach dla osób wewnętrznie przesiedlonych czy we wioskach blisko linii frontu.   

W ten sposób zapewniamy podstawową opiekę medyczną i opiekę psychologiczną. Zapewniamy także leki i wsparcie osobom z chorobami przewlekłymi. Czasem oferujemy pomoc rzeczową – wodę, żywność, powerbanki.   

Za pośrednictwem wybranych mobilnych klinik rozpoczęliśmy badania przesiewowe w kierunku gruźlicy

W 2023 roku nasze zespoły zapewniły w ramach działań klinik mobilnych 59 567 konsultacji medycznych, 12 724 indywidualnych sesji psychologicznych oraz 3806 konsultacji z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.   

Oddziały ratunkowe i opieka chirurgiczna

Chirurdzy Lekarzy bez Granic, dr Khassan El-Kafarna i dr Andres Carot operują, aby usunąć odłamki z szyi 34-letniej kobiety, która została ranna w wyniku ostrzału w Torećku. Ukraina, 2023
Chirurdzy Lekarzy bez Granic, dr Khassan El-Kafarna i dr Andres Carot operują, aby usunąć odłamki z szyi 34-letniej kobiety, która została ranna w wyniku ostrzału w Torećku. Ukraina, 2023

W pobliżu linii frontu zespoły Lekarzy bez Granic przyjmują pacjentów z urazami spowodowanymi ostrzałem, wybuchami bomb i odłamków, wspierając działania chirurgiczne i urazowe. 17 procent pacjentów trafiających na oddziały ratunkowe, na których pracowaliśmy w 2023 r. (w Konstantynówce i Chersoniu), zostało uznanych za tzw. przypadki czerwone. To oznacza, że istniało bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. 

Nasi pracownicy prowadzą triaż i stabilizują pacjentów, chcąc odciążyć system opieki zdrowotnej. W ramach triażu personel ocenia potrzeby, określa pilność stanu pacjenta i w zależności od potrzeb stabilizuje go i odsyła na oddział szpitalny, na operację lub kieruje do innego szpitala. 

Opieka fizjoterapeutyczna  

Wielu pacjentów doświadcza ostrego i przewlekłego bólu w wyniku uszkodzenia zakończeń nerwowych w dotkniętych chorobą kończynach. Metoda stymulacji elektrycznej jest stosowana w celu złagodzenia tego bólu i zapewnienia pacjentom objawowej ulgi w bólu.

Prowadzimy projekt rehabilitacji dla rannych w wyniku działań wojennych w obwodach czerkaskim i żytomierskim. W szpitalu w Czerkasach zespół Lekarzy bez Granic wspiera pacjentów z obrażeniami wojennymi, stosując podejście łączące fizjoterapię, opiekę psychologiczną i pielęgniarską. W ramach tego projektu zapewniamy szkolenia i wsparcie techniczne dla personelu. Potrzeby opieki pooperacyjnej są ogromne. Dużej liczbie pacjentów grożą długofalowe problemy z poruszaniem się, jeśli nie otrzymają odpowiedniej pomocy. 

W 2023 roku wsparliśmy 292 pacjentów i zapewniliśmy 4393 sesji fizjoterapeutycznych. 

Szkolenia

Zespół Lekarzy bez Granic prowadzi szkolenie z postępowania w sytuacji napływu dużej liczby rannych w szpitalu we Lwowie. Ukraina, 2022

Zapewniamy szkolenia dla personelu medycznego z postępowania w sytuacji napływu dużej liczby rannych. Triaż medyczny, o którym opowiadamy na szkoleniach, pomaga w takich sytuacjach skuteczniej ratować życie ludzkie. Ta metoda polega na szybkiej decyzji dotyczącej stanu pacjentów i podziale na tych, którzy są w najcięższym stanie i muszą być leczeni natychmiast, oraz pacjentów w mniej poważnym stanie, którzy mogą poczekać nieco dłużej.  

W niektórych zespołach szkoleniowych Lekarzy bez Granic znaleźli się doświadczeni chirurdzy zajmujący się urazami wojennymi, którzy przeprowadzili dodatkowe praktyczne szkolenie z technik chirurgicznych usuwania pocisków i odłamków oraz oczyszczania ran.  

Prowadzimy także szkolenia fizjoterapeutyczne na oddziałach rehabilitacyjnych w szpitalach wspieranych przez zespoły Lekarzy bez Granic oraz szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego, skierowane do pracowników opieki zdrowotnej i specjalistów. 

Opieka związana z zespołem stresu pourazowego

W 2023 roku w Winnicy rozpoczęliśmy projekt specjalistycznej opieki psychoterapeutycznej dla osób doświadczających objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD) związanego z wojną. Nasi specjaliści uczą technik pomagających ograniczyć objawy i zwiększyć umiejętności radzenia sobie z objawami PTSD.  

W 2023 roku przeprowadziliśmy od maja 778 sesji, obejmując wsparciem 237 pacjentów.  

Zaopatrzenie

Nasze zespoły zapewniają niezbędne zaopatrzenie, leki i sprzęt medyczny placówkom medycznym, w których występują niedobory. Wyposażaliśmy również szpitale w tzw. zestawy autonomiczne, w skład których wchodzą panele słoneczne, generatory i zapasy wody. Miało to umożliwić kontynuowanie działalności nawet przez tydzień, jeśli dojdzie do przerwania dostaw prądu lub wody.   

Między wrogimi liniami [RAPORT]

W marcu 2023 roku opublikowaliśmy raport o sytuacji w Ukrainie. Nasze zespoły identyfikowały potrzeby medyczne na obszarach zmieniających się linii frontu w obwodach donieckim i chersońskim. To, czego były świadkami, można nazwać systemowym niszczeniem: domów, sklepów, placów zabaw, szkół i szpitali, obracanych w gruz przez nieustanne bombardowanie i ostrzał.

Czytaj więcej o Ukrainie: