QUIZ: Rok biura Lekarzy bez Granic w Polsce

Quiz się zakończył. Dziękujemy wszystkim osobom za udzielone odpowiedzi.