Tymczasowy ośrodek w Korczowej w południowo-wschodniej Polsce dla osób, które zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy z powodu konfliktu.
© Zdjęcie: MSF
Tymczasowy ośrodek w Korczowej w południowo-wschodniej Polsce dla osób, które zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy z powodu konfliktu.

Zaostrzenie konfliktu w Ukrainie

1 marca 2022

Lekarze bez Granic przygotowują działania pomocowe w Ukrainie i sąsiednich krajach.

Podczas gdy setki tysięcy ludzi jest zmuszonych do ucieczki, Lekarze bez Granic pracują nad przygotowaniem i rozpoczęciem działań ratunkowych w Ukrainie oraz nad rozmieszczeniem zespołów w Polsce, Mołdawii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Zespoły Lekarzy bez Granic w Rosji i Białorusi są gotowe do działania.

Zespoły w Ukrainie rozdystrybuowały w Mariupolu zestawy dla rannych w wyniku działań wojennych. Przeprowadziliśmy także szkolenia z telemedycyny z zakresu leczenia urazowego dla 30 chirurgów ze wschodniej Ukrainy.

Nasze zespoły reagowania kryzysowego są już na granicy polsko-ukraińskiej i podejmują wysiłki, aby niezbędny personel i potrzebne zaopatrzenie dotarły do Ukrainy oraz żeby rozpocząć działania po obu stronach granicy. Zespoły przeprowadzają również ocenę sytuacji wzdłuż granicy Ukrainy z Białorusią i Rosją.

Ze względu na trwające walki określenie rzeczywistej skali potrzeb medycznych w Ukrainie jest wyzwaniem. Przygotowujemy się na różne scenariusze, żeby móc rozszerzyć nasze działania.

Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych nasze zespoły widzą ludzi, którzy przekraczają granicę pieszo, samochodami i autobusami. Wiele osób jest wyczerpanych, niektórzy przemieszczają się z dziećmi, nawet niespełna miesięcznymi.

Wiele spośród osób, które przekroczyły granicę, opowiada nam o długich godzinach spędzonych w kolejce w ujemnych temperaturach. Niektórzy byli odwodnieni, inni wychłodzeni. Przekazaliśmy podstawowe artykuły do ośrodków recepcyjnych w Polsce i pracujemy nad rozszerzeniem naszych działań.

Wspieraj działania Lekarzy bez Granic

Od momentu eskalacji konfliktu w Ukrainie nasze zespoły pracują bez przerwy nad przygotowaniami do działań medycznych dostosowanych do kontekstu wojny i rosnących, pilnych potrzeb ludzi w Ukrainie oraz we wszystkich krajach sąsiadujących.

Byliśmy w stanie zareagować natychmiast dzięki hojności ludzi takich, jak Wy, którzy przekazują darowizny na cele statutowe, zapewniając naszym zespołom medycznym elastyczność, dzięki której w sytuacji nagłego kryzysu, jak w Ukrainie, mogą od razu przejść do działania. Za sprawą tego wsparcia możemy udzielać niezbędnej pomocy medycznej w ponad 80 krajach na świecie i być tam, gdzie sytuacja jest najpilniejsza. Dziękujemy za Wasze zaufanie.

Fundacja „Lekarze bez Granic” 

Bank Millennium 75 1160 2202 0000 0005 0711 3708 

Tytuł: Darowizna na cele statutowe