Wszędzie tam, gdzie potrzeby są największe

Static overlay
OdtwórzPlay

Działamy wszędzie tam, gdzie potrzeby są największe

Kryzysy na świecie przybierają różne formy: konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, epidemii. Zapewniamy medyczną pomoc humanitarną w nawet najbardziej niestabilnych zakątkach świata i reagujemy na najpilniejsze potrzeby, nawet gdy zgasną światła reflektorów. Gdy dochodzi do kryzysu, to dzięki Twojej darowiźnie reagujemy szybko – ratujemy ludzkie życie i zmniejszamy cierpienie. Dziękujemy!

Co robimy i jak działamy?

Niesiemy pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej. Działamy w ponad 80 krajach na świecie. Jesteśmy tam, gdzie potrzeby humanitarne są największe. W swoich działaniach kierujemy się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności.

W 2020 roku:

 • udzieliliśmy

  9 904 200
  konsultacji medycznych 

 • leczyliśmy

  2 690 600
  przypadków malarii 

 • przyjęliśmy

  877 300
  pacjentów do szpitali 

To dzięki darczyńcom nasze działania są niezależne 

Nasze działania pozostają neutralne i niezależne dzięki finansowaniu opartemu na wielu darowiznach od osób z całego świata. W 2020 roku środki ze źródeł prywatnych stanowiły 97,2 procent naszego budżetu. Wesprzyj nas, abyśmy nadal mogli: 

być niezależni od dotacji instytucji rządowych, a tym samym zachowywać pełną niezależność polityczną, 

stawiać w centrum naszych działań faktyczne potrzeby tych, którym pomagamy,  

reagować na najgorsze kryzysy humanitarne, także te zapomniane, które przestały przyciągać uwagę międzynarodowej opinii publicznej. 

Możliwość szybkiego, wydajnego reagowania – adekwatnego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji – zapewniają nam środki przekazane na cele statutowe organizacji bez uszczegółowienia celu. 

Wpłać teraz online:

Jak wydajemy pieniądze?

 • misja społeczna

  80%

 • fundraising

  15%

 • administracja

  5%

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI INDYWIDUALNYMI
Magdalena Banasiewicz 
darczyncy@warsaw.msf.org

OPIEKA NAD DARCZYŃCAMI BIZNESOWYMI
Magdalena Florczak
firmy@warsaw.msf.org