Personel ośrodka leczenia eboli w Wanagata dezynfekuje swój sprzęt ochronny, Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022 Zdjęcie: MSF
© Zdjęcie: MSF
Personel ośrodka leczenia eboli w Wanagata dezynfekuje swój sprzęt ochronny, Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022

Demokratyczna Republika Konga: nowe zagrożenie ebolą

18.05.2022

W Demokratycznej Republice Konga zespoły Lekarzy bez Granic reagują m.in. na sytuacje kryzysowe i udzielają pomocy ludziom uciekającym przed konfliktami. W latach 2019 i 2020 byliśmy na miejscu w trakcie największych wybuchów epidemii eboli w historii kraju. W związku z ponownym pojawieniem się wirusa ebola wspieramy kongijską opiekę zdrowotną w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się choroby.  

W Demokratycznej Republice Konga wirus ebola – powodujący gorączkę krwotoczną, która może być śmiertelna – pierwszy raz został zidentyfikowany w 1976 roku. Był to pierwszy z 14 wybuchów epidemii, do jakich doszło w ciągu następnych dekad.

23 kwietnia obecność wirusa stwierdzono w mieście Mbandaka, stolicy prowincji Equateur. Zespół Lekarzy bez Granic natychmiast udał się na miejsce, aby ocenić sytuację, rozpoznać potrzeby i wesprzeć kongijskie Ministerstwo Zdrowia w walce z epidemią.

W połowie maja, 20 dni od ogłoszenia epidemii, jej obszar jest ograniczony do jednej strefy sanitarnej w mieście Mbandaka. Wirus wywołał tam chorobę u trzech osób, które w efekcie zmarły.

Kongijskie władze i kilku międzynarodowych partnerów – w tym Lekarze bez Granic – prowadzą na miejscu wielotorowe działania, takie jak monitoring epidemiologiczny, opieka nad osobami zakażonymi, edukacja i podnoszenie świadomości. Kongijskie służby rozpoczęły również kampanię szczepionkową.

Demokratyczna Republika Konga, 2022
Dr Papy Dieya z Lekarzy bez Granic wraz z dwoma przedstawicielami kongijskiego Ministerstwa Zdrowia w ośrodku leczenia eboli w Wangata. Demokratyczna Republika Konga, 2022, Zdjęcie: MSF.

Dotychczasowe działania Lekarzy bez Granic

Wsparcie ośrodka leczenia eboli w Wangata

Zgodnie z rozpoznaniem zespołu Lekarzy bez Granic, podstawową potrzebą okazało się wsparcie istniejącego już ośrodka leczenia eboli w Wangata. Aby ponownie przywrócić pełną sprawność działania ośrodka, usprawniliśmy tzw. triaż, czyli selekcji medycznej pacjentów, pozwalający na właściwą ocenę ich stanu i efektywne udzielanie pomocy. Wzmocniliśmy też środki zabezpieczające przed infekcją. Nasz zespół pomocy medycznej kilku osobom podejrzanym o zakażenie, w tym jednemu pacjentowi, u którego faktycznie stwierdzono chorobę. Pacjent ten niestety zmarł. Po blisko dwutygodniowym okresie wsparcia oraz zaopatrzenia jednostki w leki i materiały medyczne, 11 maja przekazaliśmy ośrodek w Wangata innej organizacji medycznej.

Budowa nowego centrum leczenia w Bolenge, południowe obrzeża Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022 Zdjęcie: MSF
Budowa nowego centrum leczenia w Bolenge, południowe obrzeża Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022 Zdjęcie: MSF

Wsparcie peryferyjnych ośrodków zdrowia 

Dzięki obecności kolejnych organizacji i służb w samym Mbandaka i w ośrodku w Wangata, postanowiliśmy wzmocnić również trzy ośrodki zdrowia w Bolenge, znajdującym się na południe od miasta. Naszym celem było przygotowanie ich na przyjmowanie pacjentów w możliwie małej odległości od ich domów, bez konieczności podróży do Wangata. W ośrodku zdrowia w Bolenge zorganizowaliśmy system tzw. triażu pacjentów i stworzyliśmy ośmiołóżkowe zintegrowane centrum leczenia. Składa się z sześciu łóżek przeznaczonych dla osób z podejrzeniem wirusa oraz dwóch dla tych, u których zostanie ono potwierdzone. W ośrodku zdrowia Wendji-Secli zorganizowaliśmy triaż oraz pomieszczenie izolacyjne. Podobne działania zaczynamy w ośrodku w Ikengo. Wszędzie przeprowadzimy też szkolenia dla personelu w zakresie zapobiegania zakażeniom oraz wykrywania zachorowań i zarządzania.

Budowa nowego centrum leczenia w Bolenge, południowe obrzeża Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022. Zdjęcie: MSF
Budowa nowego centrum leczenia w Bolenge, południowe obrzeża Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022. Zdjęcie: MSF
Budowa nowego centrum leczenia w Bolenge, południowe obrzeża Mbandaka. Demokratyczna Republika Konga, 2022. Zdjęcie: MSF

Wzmocnienie promocji zdrowia i społecznego monitorowania epidemiologicznego 

Lekarze bez Granic przygotowują się również do wsparcia edukacji zdrowotnej, monitoringu epidemiologicznego i weryfikacji zgłoszeń na terenach wokół miasta Mbandaka. Miasto Mbandaka i jego obrzeża znajdują się w centralnym miejscu w dolinie rzeki Kongo, na skrzyżowaniu szlaków żeglownych i drogowych. Jest ważnym węzłem transportowym zarówno dla prowincji jak i całego kraju. Podnoszenie świadomości wśród zamieszkujących te tereny społeczności, wsparcie ich w lepszym wykrywaniu i zgłaszaniu wczesnych oznak jest ważne dla powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.  

News

Jemen: Pięć przyczyn rosnącego niedożywienia u dzieci

Więcej

Afganistan: Lekarze bez Granic potępiają wymazywanie kobiet z życia publicznego

Więcej

Afganistan: trudno zaakceptować, że znaczysz mniej

Więcej

Włochy: nowe prawo utrudnia ratowanie życia na morzu

Więcej

Działania Lekarzy bez Granic w 2022 roku [GALERIA ZDJĘĆ]

Więcej

Wybrałam zawód pediatry z powołania [WYWIAD]

Więcej

Polska: wspieramy nowy program pilotażowy leczenia gruźlicy 

Więcej

Demokratyczna Republika Konga: 20 lat walki z HIV/AIDS [GALERIA ZDJĘĆ]

Więcej
U Jeana (imię zmienione) zdiagnozowano HIV w 2010 r. W 2019 r. po raz pierwszy był hospitalizowany. Kilka tygodni później musiał pilnie wrócić do szpitala. Demokratyczna Republika Konga, 2019

Dzień HIV/AIDS: Duże postępy, równie duże wyzwania w Demokratycznej Republice Konga

Więcej
Dziecko biegnie między namiotami w obozie Al-Hol w północno-wschodniej Syrii. Syria, 2021

Syria: trudna sytuacja w obozie Al-Hol [RAPORT]

Więcej

Ruszyła kampania „Ratujemy życie z Twoją pomocą”

Więcej
Dzieci leczone w centrum żywienia terapeutycznego w Szpitalu Regionalnym w Heracie. Afganistan, 2021

List do darczyńców: Ratujemy życie z Twoją pomocą

Więcej

Somalia: pięć faktów o suszy i niedożywieniu w Baidoa

Więcej

Jemen: wspierając zdrowie psychiczne, wspieramy ludzi w odbudowie ich życia  

Więcej

Wiem, że pomogłem ludziom, którzy naprawdę tego potrzebowali [WYWIAD]

Więcej

Ukraina: w drodze z zespołem medycznym  

Więcej