Safa jest mieszkanką Al-Markez w Masafer Yatta. Palestyna, 2022
© Juan Carlos Tomasi/MSF
Safa jest mieszkanką Al-Markez w Masafer Yatta. Palestyna, 2022

Okupowane Terytoria Palestyńskie: izraelskie środki przymusu szkodą zdrowiu ludzi [RAPORT]

Życie w ciągłym strachu przed eksmisją lub zburzeniem domu oraz ograniczenia w poruszaniu się i dostępie do opieki medycznej to problemy, przed którymi stoją Palestyńczycy i Palestynki z Zachodniego Brzegu Okupowanych Terytoriów Palestyńskich.

W raporcie „Nieznośne życie: wpływ izraelskich działań mających na celu przymusowe eksmisje na zdrowie mieszkańców Masafer Yatta” opisujemy nadzwyczajną presję stosowaną przez władze izraelskie, aby zmusić lokalne społeczności do opuszczenia tego obszaru.  

– Jeśli stracę swoją ziemię, stracę życie – mówi jeden z mieszkańców wsi Al-Majaz w Masafer Yatta. Oprócz groźby eksmisji z domów, mieszkańcy i mieszkanki żyją pod ciągłym zagrożeniem przemocą. – Żołnierze wchodzą do wiosek w nocy, egzekwują godziny policyjne i inne ograniczenia ruchu, prowadzą ćwiczenia wojskowe w pobliżu obszarów mieszkalnych, konfiskują pojazdy i burzą domy – mówi David Cantero Pérez, szef działań Lekarzy bez Granic na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. – Sprawiają, że życie mieszkańców jest nie do zniesienia.

Działania władz izraelskich nasiliły się od maja 2022 roku, po orzeczeniu izraelskiego Sądu Najwyższego, który usunął wszystkie bariery prawne dla przymusowego wysiedlenia Palestyńczyków z Masafer Yatta, aby zrobić miejsce dla strefy wojskowej. Miało to poważny wpływ na zdolność mieszkańców do dostępu do podstawowych usług, w tym opieki medycznej.  

Masafer Yatta to pustynny region na Zachodnim Brzegu, gdzie w 12 wioskach mieszka 1144 Palestyńczyków. Palestyna, 2022
Masafer Yatta to pustynny region na Zachodnim Brzegu, gdzie w 12 wioskach mieszka 1144 Palestyńczyków. Zdjęcie: Juan Carlos Tomasi/MSF
Mahmud mieszka w Al-Markez w Masafer Yatta. Palestyna, 2022
Mahmud mieszka w Al-Markez w Masafer Yatta. Zdjęcie: Juan Carlos Tomasi/MSF

Utrudnienia w dostępie do opieki medycznej  

Pacjentom i pacjentkom rutynowo odmawia się dostępu do wiosek, w których Lekarze bez Granic zapewniają pomoc medyczną, jeśli ich dowód osobisty wskazuje, że pochodzą z innej wioski. Karetki ratunkowe próbujące dotrzeć do Masafer Yatta są opóźniane, a nawet blokowane. Mieszkańcy próbujący dotrzeć do szpitali są zatrzymywani w punktach kontrolnych, co znacznie opóźnia uzyskanie koniecznej pomocy.  W rezultacie wielu mieszkańców szczególnie potrzebujących opieki zdrowotnej –osoby starsze czy przewlekle chore, kobiety w zaawansowanej ciąży – zostało zmuszonych do przeprowadzki do pobliskiego miasta Yatta. 

Środki przymusu sprawiają, że mieszkańcy żyją w ciągłym strachu o swoje bezpieczeństwo, a rodzice czują się bezradni, chcąc chronić swoje dzieci. Jeden z rodziców przekazał, że jego dziecko zostało obudzone w nocy przez uzbrojonego żołnierza i psa. Inni rodzice opisywali uczucie rozpaczy i bezsilności, kiedy dzieci po powrocie ze szkoły zastały zburzony dom. 

Życie w tak trudnych warunkach przynosi konsekwencje dla zdrowia psychicznego ludzi. Nasze zespoły mobilne zapewniają opiekę medyczną, w tym w zakresie zdrowia psychicznego, mieszkańcom Masafer Yatta od 2021 roku. Widzimy duży wzrost zapotrzebowania na wsparcie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców, którzy doświadczyli wtargnięcia do domów i wyburzeń.  

Po tych incydentach ponad połowa pacjentów w 2022 roku zgłosiła objawy psychosomatyczne, jedna czwarta pacjentów wykazała objawy pourazowe, a dwie trzecie opisało objawy depresyjne. 

Masafer Yatta to pustynny region na Zachodnim Brzegu, gdzie w 12 wioskach mieszka 1144 Palestyńczyków.
Zdjęcie: Zdjęcie: Juan Carlos Tomasi/MSF
Sara stoi obok domu swojego syna, który został zniszczony w lipcu 2022 roku. Palestyna, 2022
Sara stoi obok domu swojego syna, który został zniszczony w lipcu 2022 roku. Zdjęcie: Juan Carlos Tomasi/MSF

Potrzebne podjęcie działań

– W ciągu ostatniego roku byliśmy bezpośrednimi świadkami wpływu coraz bardziej opresyjnego środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców Masafer Yatta – mówi David Cantero Pérez. – Jako medyczna organizacja humanitarna potępiamy politykę Izraela.  Wzywamy władze izraelskie do natychmiastowego wstrzymania planu eksmisji i zaprzestania wdrażania środków ograniczających dostęp Palestyńczyków w Masafer Yatta do podstawowych usług, w tym opieki medycznej. To niepotrzebne cierpienie musi się skończyć. 

Wzywamy społeczność międzynarodową do podjęcia pilnych i niezbędnych działań w celu ochrony ludności Masafer Yatta i zapewnienia przestrzegania ich praw człowieka.  

Zespoły Lekarzy bez Granic są obecne w Masafer Yatta i gubernatorstwie Hebronu od 1996 roku, zapewniając pomoc medyczną i z zakresu zdrowia psychicznego. W tym czasie nasze zespoły były świadkami wpływu izraelskich środków przymusu na każdy aspekt życia mieszkańców. 

raport lekarzy bez granic z masafer yatta

News

Nasz zespół ratunkowy otrzymał oficjalne powiadomienie o nowoprzybyłej grupie osób potrzebujących pilnej pomocy medycznej. Na miejscu znaleźliśmy trzy osoby w kajdankach i cztery ranne, przypuszczalnie w wyniku pobicia. Lesbos, Grecja, 2022

Grecja: trudna sytuacja osób poszukujących schronienia

Więcej
Ślad po kuli w budynku Lekarzy bez Granic w Chartumie. Sudan, 2023

Sudan: ataki na personel i placówki medyczne 

Więcej
Anestezjolożka Nora Zergi pzzygotowuje pacjenta na operację usunięcia pocisku. Sudan, 2023

Sudan: zespół chirurgiczny leczy rannych 

Więcej
Wejście do wspieranego przez Lekarzy bez Granic szpitala w Al-Dżunajnie. Szpital został zrabowany pod koniec kwietnia. Sudan, 2023

Sudan: kiedy konflikt dotarł do miasta [ŚWIADECTWO]

Więcej
Wspierany przez Lekarzy bez Granic szpital w miescie Al-Faszir w prowincji Darfur Północny. Sudan, 19 kwietnia 2023

Sudan: planujemy zwiększenie skali działania

Więcej
Schron, w piwnicy domu gościnnego, w którym przebywali pracownicy Lekarzy bez Granic. Chartum, Sudan, 2023

Usłyszałam pierwsze strzały w Chartumie [ŚWIADECTWO]

Więcej
Widok na oddział szpitala Nilefa Nilefa Kiji w Maiduguri, stan Borno, Nigeria.

Kiedy do szpitala trafia niedożywione dziecko [ŚWIADECTWO LEKARZA] 

Więcej
Pracownik Lekarzy bez Granic, Sudan Południowy, 2019

Sudan: wzywamy do zapewnienia bezpieczeństwa zespołom medycznym

Więcej

Afganistan: Lekarze bez Granic potępiają zakaz pracy kobiet w ONZ

Więcej
Szpital w mieście Wysokopilla w obwodzie chersońskim, 31 stycznia 2023, Ukraina.

Ukraina: między wrogimi liniami [RAPORT]

Więcej

Republika Środkowoafrykańska: 15 ginekologów, sześć milionów mieszkańców 

Więcej

Włochy: odwołanie od bezprawnego zatrzymania statku ratunkowego

Więcej
Laboratorium Lekarzy bez Granic podczas interwencji w stanie Borno w Nigerii.

QUIZ: Rok biura Lekarzy bez Granic w Polsce

Więcej

Afganistan: bariery w dostępie do opieki medycznej [RAPORT]

Więcej

Włochy: ponad 60 osób zginęło w katastrofie na morzu

Więcej
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Sarmadzie w prowincji Idlib. Syria, 2023

Syria: po trzęsieniu ziemi szpitale od razu były pełne rannych [ŚWIADECTWO] 

Więcej