© Omar Haj Kadour
Zniszczenia wywołane przez trzęsienie ziemi w północno-zachodniej Syrii, w prowincji Idlib. Syria, 2023

Rok po trzęsieniu ziemi w Syrii i Turcji [RAPORT]  

6 stycznia 2023 roku dwa potężne trzęsienia zmieni i seria wstrząsów wtórnych uderzyły w południową Turcję i północno-zachodnią Syrię. Rok po katakliźmie przedstawiamy podsumowanie naszych wydatków i działań na miejscu. 

Lekarze bez Granic rozpoczęli działania w Syrii kilka godzin po pierwszych wstrząsach, w Turcji – po kilku dniach, współpracując z lokalnymi partnerami. 

Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi dostarczaliśmy medyczną pomoc humanitarną i najpotrzebniejsze przedmioty (np. koce, zestawy środków higienicznych czy zestawy do gotowania) dla osób w potrzebie w obu krajach. Nasze działania z upływem miesięcy uległy zmianie. Przywracaliśmy do funkcjonowania zniszczone ośrodki zdrowia, ulepszaliśmy systemy wodno-sanitarne, zapewnialiśmy wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego osobom dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi. Działania w Turcji zakończyliśmy pod koniec maja 2023 roku. W Syrii, sześć miesięcy po trzęsieniu ziemi, wszystkie działania prowadzone w odpowiedzi na kryzys włączyliśmy do naszych regularnych projektów. 

Działania w Syrii i Turcji przed lutym 2023 roku 

Lekarze bez Granic działają w Syrii od 2009 roku. Mając na względzie kwestie bezpieczeństwa i dostępu, pracujemy na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Nasze zespoły zapewniają pomoc medyczną, w tym: chirurgię urazową i leczenie ran, opiekę okołoporodową, opiekę medyczną dla dzieci, leczenie chorób przewlekłych, pomoc dla osób doświadczających przemocy seksualnej, pomoc z zakresu zdrowia psychicznego. Nasze działania prowadzimy stacjonarnie i poprzez kliniki mobilne. 

W Turcji po raz pierwszy działaliśmy w 1999 roku. W czerwcu 2016 roku wygasło zezwolenie, które pozwalało nam pracować w kraju. Mimo naszych prób nie zostało odnowione. W kolejnych latach zapewnialiśmy wsparcie techniczne i finansowe lokalnym organizacjom, które świadczyły usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i zdrowia psychicznego dla dużej społeczności, głównie syryjskich uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Ze względu na trwające wyzwania administracyjne zakończyliśmy te działania do grudnia 2022 roku.  

Przeczytaj relację z trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii: działania Lekarzy bez Granic

6 lutego doszło do trzęsień ziemi w południowej Turcji i północno-zachodniej Syrii. Te trzęsienia ziemi przyniosły najwięcej ofiar śmiertelnych w rejonie od ponad 20 lat.
Więcej
© Abdul Majeed Al Qareh

Działania Lekarzy bez Granic w odpowiedzi na trzęsienia ziemi

Turcja 

Ze względu na ograniczenia administracyjne wszystkie działania Lekarzy bez Granic w Turcji były prowadzone przez lokalne organizacje, w tym: Imece Inisiyatifi, Yardım Konvoyu, Maya Vakfı. Organizacje wspierane przez Lekarzy bez Granic działały w prowincjach Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis i Malatya. 

W lutym i marcu, poprzez lokalne organizacje partnerskie, przekazaliśmy i rozdystrybuowaliśmy zaopatrzenie medyczne oraz przedmioty pierwszej potrzeby (koce, piecyki, odzież termiczna, jedzenie i woda). Zapewniliśmy również zestawy higieniczne. W obozach, żeby poprawić sytuację wodno-sanitarną, budowaliśmy toalety i prysznice. 

W marcu, kwietniu i maju, w odpowiedzi na traumę, której doświadczyli ludzie, zaczęliśmy zapewniać wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego. Poprzez partnerów docieraliśmy do wielu grup dotkniętych skutkami katastrofy: tureckich pracowników ochrony zdrowia, wolontariuszy i wolontariuszki, osób z zespołów poszukiwawczych, dzieci, dorosłych. 

 Pod koniec maja, kiedy najpilniejsze potrzeby zostały zaspokojone, zakończyliśmy działania w kraju. 

Psycholożka z organizacji wspieranej przez Lekarzy bez Granic podczas sesji z kobietami i mężczyznami w Arguvan, na przedmieściach Malatyi w Turcji. Turcja, 2023, zdjęcie: Mariana Abdalla/MSF
Psycholożka z organizacji wspieranej przez Lekarzy bez Granic podczas sesji z kobietami i mężczyznami w Arguvan, na przedmieściach Malatyi w Turcji. Turcja, 2023, zdjęcie: Mariana Abdalla/MSF

Poniżej przedstawiamy działania Lekarzy bez Granic w Turcji w liczbach.  

Dostarczyliśmy:  

 • 96,6 ton owoców i warzyw 
 • 53,1 tony drewna na opał 
 • 4,3 mln litrów wody 
 • 390 500 posiłków 
 • 38 154 pakietów higienicznych 
 • 9 171 koców 
 • 2 192 namiotów i plandek 
 • 350 toalet 
 • 173 pryszniców 
 • 65 kontenerów mieszkalnych 
 • 61 zbiorników wodnych 

Zapewniliśmy wsparcie psychologiczne: 

 • 10100 osobom w potrzebie.  

Przekazaliśmy: 

 • 1 aparat rentgenowski szpitalowi w Kahramanmaraş  
 • 1 pompę wodną i zbiornik szpitalowi w Hatay 

TURCJA

Wydatki: 11,84 milionów euro 

Plany na 2024 rok – brak 

Syria 

Dzięki ugruntowanej, wieloletniej obecności w północno-zachodniej Syrii, byliśmy w stanie uruchomić nasz plan reagowania kryzysowego niecałe trzy godziny po pierwszym trzęsieniu ziemi.  Natychmiast postawiliśmy naszych pracowników w stan gotowości. 

W pierwszych godzinach po trzęsieniach ziemi personel medyczny Lekarzy bez Granic pracował bez przerwy, opatrując rannych docierających do placówek medycznych. Wysłaliśmy również nasze karetki do potrzebujących w prowincji Idlib. W pierwszych dniach przekazaliśmy zestawy medycyny ratunkowej do 23 placówek medycznych w regionie. Skierowaliśmy także personel medyczny, aby wsparł lokalne zespoły. W związku z uderzeniem zimy przekazaliśmy również koce i przedmioty pierwszej potrzeby ludziom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z domów i schronień. 

Dziecko, które doznało poparzeń kilka dni po trzęsieniu ziemi, jest leczone w szpitalu w Atmeh Lekarzy bez Granic przez doktora Mohammada Zaitouna.
Dziecko, które doznało poparzeń kilka dni po trzęsieniu ziemi, jest leczone w szpitalu w Atmeh Lekarzy bez Granic przez doktora Mohammada Zaitouna. Zdjęcie: Abdul Majeed Al Qareh

W tygodniach i miesiącach po trzęsieniu ziemi zaczęliśmy zapewniać schronienia, jedzenie i przedmioty pierwszej potrzeby. Poprawialiśmy dostęp do opieki medycznej i ulepszaliśmy warunki wodno-sanitarne. Nasze karetki dowoziły osoby do szpitali. Nasz personel, w tym chirurdzy i chirurżki z oddziału pooparzeniowego w Atmeh, wspierał pracę innych klinik i szpitali. Nasze kliniki mobilne w obozach i centrach recepcyjnych zapewniały podstawową opiekę medyczną, pierwszą pomoc, pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. 

Klinika mobilna Lekarzy bez Granic w tymczasowym obozie dla osób przesiedlonych na skutek trzęsienia ziemi w Salqin, w prowincji Idlib, niedaleko granicy z Turcją. Zdjęcie: Omar Haj Kadour
Klinika mobilna Lekarzy bez Granic w tymczasowym obozie dla osób przesiedlonych na skutek trzęsienia ziemi w Salqin, w prowincji Idlib, niedaleko granicy z Turcją. Zdjęcie: Omar Haj Kadour
Żeby ludzie mieli zapewniony dostęp do podstawowej opieki medycznej, Lekarze bez Granic pomogli lokalnej organizacji zorganizować oddział w namiocie, obok zniszczonego szpitala. Oddział zapewniał pomoc w sytuacjach nagłych, opiekę pediatryczną i opiekę okołoporodową, w tym odbieranie porodów. Zdjęcie: Abd Almajed Alkarh
Żeby ludzie mieli zapewniony dostęp do podstawowej opieki medycznej, Lekarze bez Granic pomogli lokalnej organizacji zorganizować oddział w namiocie, obok zniszczonego szpitala. Oddział zapewniał pomoc w sytuacjach nagłych, opiekę pediatryczną i opiekę okołoporodową, w tym odbieranie porodów. Zdjęcie: Abd Almajed Alkarh

Nasze zespoły przywiozły ponad 40 ciężarówek z artykułami medycznymi i niemedycznymi dla ludzi w północno-zachodniej Syrii. Przekazaliśmy wiele darowizn towarów i sprzętu, w tym dwie Syryjskiemu Czerwonemu Półksiężycowi. Składały się na nie zestawy medyczne i podstawowe zaopatrzenie, w tym mleko w proszku dla dzieci, namioty czy zestawy chirurgiczne. 

Nasz szpital w Atmeh, który zazwyczaj specjalizuje się w opiece nad osobami z poważnymi oparzeniami, przekazał darowizny (sprzęt medyczny i niemedyczny) do 30 szpitali w regionie. Wysłaliśmy również sprzęt medyczny do około 10 szpitali w miejscowościach: Bab Al-Hawa, Darat Izza, Idlib i Atarib. 

W kwietniu i maju rozwinęliśmy długofalowe działania medyczne, szczególnie z zakresu zdrowia psychicznego. W szpitalu w Idlibie nasz zespół przeprowadzał wizyty kontrolne i operacje rekonstrukcyjne. Działania te były skierowane do osób, które odniosły poważne rany w trzęsieniach ziemi.  

Stan lokalnej opieki medycznej, już wcześniej niedofinansowej i z ograniczonym zakresem usług, na skutek trzęsienia ziemi pogorszył się jeszcze bardziej. Aby długofalowo i strategicznie poprawić dostęp i jakość opieki medycznej przewróciliśmy do użytkowania trzy szpitale i kliniki w Idlibie. Planujemy budowę nowego ośrodka położniczego w Dżindajris. 

W sierpniu zapewnialiśmy podstawową pomoc medyczną ludziom w Dżindajris, Sarmadzie, Armanaz, Jisr Al-Shughur, Al-Maland, Harim i Salqin. Rozszerzyliśmy działania o opiekę ortopedyczną oraz szkolenia dla chirurgów ortopedycznych. Zwiększyliśmy zakres i obszar naszych działań z zakresu wspierania zdrowia psychicznego, zatrudniliśmy dodatkowy personel medyczny. Rozbudowaliśmy centrum medyczne Mashad Ruhin, aby pomieściło więcej osób. 

Sześć miesięcy po trzęsieniach ziemi zakończyliśmy fazę kryzysową. Wszystkie rozpoczęte działania włączyliśmy do regularnych projektów.  

Poniżej przedstawiamy działania Lekarzy bez Granic w Syrii w liczbach. 

 

Dostarczyliśmy: 

 • 8 milionów litrów wody 
 • 110 835 przedmiotów (zestawy medyczne, zestawy kuchenne, zestawy menstruacyjne)  
 • 38 255 porcji chleba 
 • 28 645 koców 
 • 8 005 materacy 
 • 6 411 namiotów 
 • 1 000 zbiorników wodnych 
 • 620 latryn 
 • 90 pryszniców 

Przeprowadziliśmy:  

 • 198 477 konsultacji medycznych w klinikach mobilnych i placówkach medycznych 
 • 8 026 sesji psychologicznych 

SYRIA

Wydatki: 26,5 milionów euro  

Zatrudniony personel:  3 osoby z zespołu międzynarodowego, 35 pracowników i pracowniczek lokalnych, 87 osób z organizacji partnerskich   

Plany na 2024 rok: 

Przewidywany budżet na działania: 23 miliony euro 

Wydatki łącznie

Łączne wydatki w odpowiedzi na kryzys: 38,34 milionów euro 

News

Lidia Bazualyeva pochodzi z Chersonia, zakończyła leczenie w ośrodku Lekarzy bez Granic, Ukraina 2024, zdjęcie: Fanny Hostettler/MSF

Ukraina: wsparcie zdrowia psychicznego po traumie wojennej

Więcej
Zdjęcie przedstawia pracownika Lekarzy bez Granic zajmującego się leczeniem diagnozowaniem i leczeniem gruźlicy

W leczeniu gruźlicy Europa zostaje w tyle

Więcej
Widok na zmilitaryzowaną granicę polsko-białoruską. Od listopada 2022 roku Lekarze bez Granic zapewniają pomoc medyczną uchodźcom na Podlasiu, we współpracy z aktywistami i innymi organizacjami społecznymi. Polska, 2024

Polska: strefa buforowa może utrudnić niesienie pomocy [OŚWIADCZENIE]

Więcej
Lekarze bez Granic. W Szpitalu Niepokalanego Poczęcia w Les Cayes pracownicy Lekarzy bez Granic prowadzą fizjoterapię dla pacjentów rannych w trzęsieniu ziemi, pomagając im odzyskać siłę i mobilność. Haiti, 2021

Barometr Humanitarny: Polacy wciąż chcą pomagać [RAPORT]

Więcej
Ludzie pracujący w młynie ryżowym znajdującym się przy wjeździe do miasta Makurdi, stolicy stanu Benue, przesiewają ryż i oddzielają ziarna.

Nigeria: życie codzienne jest walką. Historie przemocy seksualnej  

Więcej
Przesiedleni Palestyńczycy przenoszą się z Rafah do Chan Junus. Strefa Gazy, 2024

Strefa Gazy: nasila się izraelska ofensywa na Rafah 

Więcej
Szpital Nassera w Strefie Gazy, 2023

Strefa Gazy: zdrowie psychiczne pracowników medycznych 

Więcej
Shereen opowiedziała o strasznej drodze, jaką przebyła z trojgiem swoich dzieci z północnej Gazy. Strefa Gazy, 2024

Strefa Gazy: dewastacja opieki medycznej w Rafah [RAPORT]

Więcej
Widok na Dolmas 18, obszar Port-au-Prince, po walkach między grupami zbrojnymi a siłami policji. Haiti, 2024

Haiti: zwiększamy skalę działań w Port-au-Prince  

Więcej
Uchodźcy Rohingya rozmawiają na ulicy w obozie Cox’s Bazar. Bangladesz, 2023

Cox’s Bazar: codzienne życie w obiektywie Rohingya [GALERIA ZDJĘĆ]

Więcej
Palestyński oficer obrony cywilnej ranny w izraelskich atakach jest poddawany resuscytacji w szpitalu Al-Shifa w Strefie Gazy (16.10.2023).

Strefa Gazy: wystąpienie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ

Więcej
Ludzie, którzy dotarli do Białorusi, pochodzą z różnych krajów, w tym z miejsc ogarniętych wojną domową oraz dotkniętych niestabilnością i przemocą. Białoruś, 2024

Białoruś: brutalne pobicia, zamykanie w obozach, pushbacki 

Więcej
Portret Charity Nyakio Kamau. Zdjęcie: Allan Gichigi

Pamiętam jednego małego chłopca – relacja Charity

Więcej
Z wtorku na środę, 20-21 lutego 2024 roku, podczas izraelskiej ofensywy w Al Mawasi (Chan Junus) w Strefie Gazy zginęło dwóch członków rodziny pracownika Lekarzy bez Granic, a sześć osób zostało rannych. Zdecydowanie potępiamy ten atak

Strefa Gazy: potępiamy atak na schronienie w Al Mawasi

Więcej
Około 200 osób z dwóch łodzi w niebezpieczeństwie zostało uratowanych rankiem 9 maja. Zaraz po akcji ratunkowej widzieliśmy libijską straż przybrzeżną nawigującą w bardzo bliskiej odległości od Geo Barents. Morze Śródziemne, 2022

Spójrz na moją twarz. Konsekwencje polityk migracyjnych UE [GALERIA ZDJĘĆ]  

Więcej
Lekarze bez Granic

Ludzkie koszty polityk migracyjnych UE 

Więcej