Operacja w szpitalu Al-Aqsa (29.11.2023). Strefa Gazy, 2023
© Mohammed ABED
Operacja w szpitalu Al-Aqsa (29.11.2023). Strefa Gazy, 2023

Strefa Gazy

Zaktualizowano: 16.02.2024

Około 2,2 mln ludzi jest obecnie uwięzionych w Strefie Gazy, jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. Intensywne bombardowania, przemoc na masową skalę oraz blokada zmieniły chroniczny kryzys humanitarny w katastrofę.  

Jesteśmy świadkami nowej, przerażającej fazy i konfliktu, który trwa od dekad. Skala tragedii w Palestynie i Izraelu jest ogromna. Obecnie nigdzie w Strefie Gazy nie jest bezpiecznie. Jako Lekarze bez Granic wzywamy do natychmiastowego, trwałego zawieszenia broni, aby uniknąć kolejnych śmierci oraz umożliwić dostawy pomocy humanitarnej i dostęp do ratującej życie opieki medycznej, której ludzie w Strefie Gazy dramatycznie potrzebują.   

Sytuacja w Strefie Gazy 

Kryzys w Strefie Gazy osiągnął katastrofalne rozmiary. Po czterech miesiącach wojny masowe ataki Izraela na Strefę Gazy doprowadziły do zniszczenia budynków i całych dzielnic na północy, zamieniając je w gruzy i zgliszcza. Nigdzie nie jest bezpiecznie, a intensywne działania wojskowe objęły również środkową i południową część Strefy Gazy. 

Do tej pory zginęło ponad 27 000 osób, a ponad 65 000 zostało rannych. Według lokalnych władz medycznych szacuje się, że 7 000-8 000 osób znajduje się pod gruzami. 

Blokada nałożona przez rząd izraelski, w tym wstrzymanie dostaw żywności, wody, paliwa i energii elektrycznej, jest oburzająca. Jest to kara zbiorowa, zakazana przez międzynarodowe prawo humanitarne. 

Czasem ciężarówki z pomocą są w stanie wjechać do Gazy przez przejście graniczne w Rafah. Te dostawy w tym 75 ton materiałów medycznych dostarczonych przez Lekarzy bez Granic to niestety kropla w morzu potrzeb 

Przy malejących zasobach bezpiecznej żywności, czystej wody i usług zdrowotnych oraz bez odpowiedniego schronienia, dzieci i dorośli, w tym osoby starsze i niepełnosprawne są szczególnie narażeni. Pojawia się groźba niedożywienia, rozprzestrzeniają się choroby zakaźne, a zimowa pogoda pogarsza warunki życia ludzi, którzy nie byli w stanie zabrać ciepłych ubrań na początku wojny. 

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest tragiczna. Ponad 1,7 miliona, czyli ponad 75 procent całej populacji Gazy, musiało opuścić swoje domy. Większość osób została wypchnięta na południe Strefy.  Ludzie w Strefie Gazy żyją w skrajnie trudnych warunkach, wiele osób śpi na ulicach lub w otwartych przestrzeniach. Dostęp do żywności i wody pitnej jest niebezpiecznie ograniczony, nie ma elektryczności i panują bardzo złe warunki higieniczne.  

Kobiety w ciąży mają trudności ze znalezieniem dostępu do sal porodowych z powodu zatłoczonych szpitali. Prowadzi to do martwych urodzeń lub porodów w strasznych warunkach zarówno dla matki, jak i dziecka. 

Ze względu na przeludnienie i złe warunki sanitarne w schroniskach na południu, odnotowano znaczny wzrost zachorowań na niektóre choroby, takie jak biegunka, ostre infekcje dróg oddechowych, infekcje skóry i choroby związane z higieną, takie jak wszawica. 

System opieki zdrowotnej załamał się. Według WHO jedynie 15 na 36 placówek medycznych działa chociaż częściowo. Żadna placówka medyczna w Strefie Gazy nie jest obecnie w stanie przyjąć dużej liczby rannych ze względu na systematyczne nakazy ewakuacji szpitali i klinik oraz uszkodzenia spowodowane walkami lub atakami. 

Ostatnie otwarte szpitale działają przy bardzo ograniczonych zasobach, często nie mogąc przyjmować nowych pacjentów z powodu braku materiałów medycznych i leków, paliwa, żywności i wody. Personel medyczny pracujący w Strefie Gazy jest całkowicie wyczerpany i robi, co może w niemożliwych warunkach. 

Od 7 października do 9 grudnia 2023 roku w Strefie Gazy zginęło 286 pracowników ochrony zdrowia. 57 karetek pogotowia zostało trafionych pociskami, zniszczonych lub uszkodzonych. 

Od 7 października 2023 r. nasze zespoły medyczne i pacjenci byli zmuszeni do ewakuacji z dziewięciu różnych placówek medycznych w Strefie Gazy po tym, jak znalazły się pod ostrzałem czołgów, artylerii, myśliwców, snajperów i wojsk lądowych lub zostały objęte nakazem ewakuacji. 

Pięciu pracowników medycznych Lekarzy bez Granic zginęło, a kilku innych zostało rannych w wyniku działań wojennych podczas udzielania pomocy potrzebującym. 21 listopada 2023 roku, w ataku na szpital Al-Awda, zginęło trzech lekarzy, w tym dwóch pracowników Lekarzy bez Granic: dr Mahmoud Abu Nujail i dr Ahmad Al Sahar. Od co najmniej 21 dni nie mamy również informacji o co najmniej sześciu naszych pracownikach. 

 

Działania Lekarzy bez Granic

Działania Lekarzy bez Granic są prowadzone głównie na południu Strefy Gazy. 

Większość naszych palestyńskich pracowników i pracowniczek przeniosła się na południe Strefy. Personel palestyński jest od 15 listopada wspierany przez kilkunastoosobowy zespół międzynarodowy.  

Od 7 lutego 2024 roku działamy w czterech szpitalach (An-Najar, Indonezyjski Szpital Polowy w Rafah, Szpital Europejski w Gazie i szpital położniczy El Emirati), jednej placówce podstawowej opieki zdrowotnej (klinika Al-Shaboura) i dwóch ośrodkach zdrowia w Al Mawasi, w rejonie Rafah. Nasze zespoły wspierają również dwa szpitale na północy, Al-Awda i Al-Shifa. 

Nasze zespoły zapewniają opiekę chirurgiczną, leczenie ran, fizjoterapię, opiekę poporodową, konsultacje ambulatoryjne, szczepienia i opiekę w zakresie zdrowia psychicznego.  

Powtarzające się, systematyczne działania wojenne wokół różnych szpitali ograniczają naszą możliwość zapewniania pomocy medycznej i spychają nasze zespoły na coraz mniejszy obszar. 

W Hebronie, Nablusie i Dżeninie zapewniamy opiekę w nagłych wypadkach, podstawową opiekę zdrowotną (za pośrednictwem klinik mobilnych) oraz opiekę w zakresie zdrowia psychicznego. 

Wezwania Lekarzy bez Granic. Zawieszenie broni teraz!

Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni, zaprzestania masowego rozlewu krwi i masowych ataków na Strefę Gazy przez Izrael.   

Wzywamy do ochrony ludności cywilnej oraz placówek medycznych po obu stronach i przez cały czas.   

Osoby ranne i chore muszą otrzymać pomoc medyczną. Personel medyczny oraz placówki medyczne muszą być chronione. Szpitale i karetki nie mogą być celami.   

Chcemy być w stanie dotrzeć do ludzi potrzebujących opieki medycznej i zapewnić ratujące życie wsparcie humanitarne. Potrzebujemy podstawowych gwarancji bezpieczeństwa, aby być w stanie dostarczać wsparcie medyczne i humanitarne.    

Ludzie muszą mieć zapewniony bezpieczny dostęp do podstawowych artykułów i potrzeb: wody, żywności, placówek medycznych.   

Podstawowe zaopatrzenie humanitarne – leki, sprzęt medyczny, żywność, paliwo, woda – musi być dopuszczone do Strefy Gazy. W tym celu przejście graniczne w Rafah musi być otwarte.   

Ci, którzy chcą uciec przez zagrożeniem, powinni móc to zrobić. Nie może to wpływać na ich prawo do powrotu. Bombardowanie przejść granicznych musi natychmiast ustać, aby to umożliwić. 

8 grudnia Stany Zjednoczone zawetowały głosowanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni. Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Sekretarz Generalny poddał rezolucję pod głosowanie na mocy artykułu 99.  

Głosowanie to czyni Radę Bezpieczeństwa ONZ, a zwłaszcza USA i Wielką Brytanię, współwinnymi trwającej masakry w Strefie Gazy. Wetując tę rezolucję, Stany Zjednoczone oddały głos przeciwko ludzkości. 

 

Ogłoszona przez Izrael ofensywa lądowa w Rafah byłaby katastrofalna w skutkach. Przy trwającym bombardowaniu tego obszaru ponad milion ludzi, w tym wielu w namiotach i prowizorycznych schronieniach, mierzy się z dramatyczną eskalacją tej masakry. W Gazie nigdzie nie jest bezpiecznie. Powtarzające się przymusowe przesiedlenia zepchnęły ludzi do Rafah, gdzie są uwięzieni na małym skrawku ziemi.  

Od 7 października 2023 r. nasze zespoły medyczne i pacjenci byli zmuszeni do ewakuacji z dziewięciu różnych placówek medycznych w Strefie Gazy po tym, jak znalazły się pod ostrzałem czołgów, artylerii, myśliwców, snajperów i wojsk lądowych lub zostały objęte nakazem ewakuacji. Personel medyczny i pacjenci byli aresztowani, nękani i zabijani. Wszystko to dzieje się na oczach światowych przywódców. Praca w Strefie Gazy stała się prawie niemożliwa, a wszystkie nasze próby zapewnienia ludziom w Gazie opieki ratującej życie zostały ograniczone przez działania wojenne Izraela. Potrzeby są przytłaczające, ta sytuacja wymaga reakcji humanitarnej na znacznie większą skalę.  

Wzywamy rząd Izraela do natychmiastowego wstrzymania tej ofensywy, a wszystkie wspierające go rządy, w tym Stanów Zjednoczonych, do podjęcia konkretnych działań w celu doprowadzenia do całkowitego i trwałego zawieszenia broni. Polityczna retoryka nie wystarczy. 

Meinie Nicolai, dyrektorka generalna, Lekarze bez Granic (9.02.2024) 

Świadectwa ludzi ze Strefy Gazy

Schronienie w Rafah. Strefa Gazy, 2023

„Napisałam imiona swoich dzieci i rodziny na ich nadgarstkach i nogach, aby można nas było zidentyfikować, jeśli zostaniemy zbombardowani, a nasze miejsce zostanie zniszczone. Czy ktoś z was kiedykolwiek czuł się w ten sposób przed rozpoczęciem nocy, nie spał, czekając na coś takiego?  

Pomyślałam o zrobieniu tego szczególnie po tym, jak przeżyliśmy nalot na sąsiednie domy… Ale kiedy zobaczyłam ludzkie części ciała na podwórku mojej rodziny i fragment ciała na dachu, pomyślałam, że to bez znaczenia. 

Przeżyłam, ale w swoich myślach – nie.  

Umrzemy. Wszyscy. Miejmy nadzieję, że wystarczająco szybko, aby cierpienie, którego doświadczamy w każdej sekundzie, ustało. 

Moja córeczka jest chora… Mam poranione plecy przez kamienie i drewno po tym, jak chroniłam ciało córki przed odłamkami. 

Spędziliśmy dzień na czyszczeniu i naprawianiu plastikowych okien i drzwi, abyśmy mogli ponownie schronić się w tym samym pokoju. Ponieważ nie mamy dokąd pójść. 

Każdej nocy płaczę. Każdego dnia jest mi coraz trudniej”. 

Smsy napisane 13 lutego 2024 roku przez lekarkę Lekarzy bez Granic w Rafah. W wiadomościach opisuje bombardowanie i ataki z powietrza, do których doszło w poniedziałek, 12 lutego nad ranem.  

Wpłać darowiznę na pomoc w Strefie Gazy i w regionie

Więcej materiałów o sytuacji w Strefie Gazy

Z wtorku na środę, 20-21 lutego 2024 roku, podczas izraelskiej ofensywy w Al Mawasi (Chan Junus) w Strefie Gazy zginęło dwóch członków rodziny pracownika Lekarzy bez Granic, a sześć osób zostało rannych. Zdecydowanie potępiamy ten atak

Strefa Gazy: potępiamy atak na schronienie w Al Mawasi

Pdczas izraelskiej ofensywy w Al Mawasi (Chan Junus) w Strefie Gazy zginęło dwóch członków rodziny pracownika Lekarzy bez Granic, a sześć osób zostało rannych.

Mariam Asalia trzyma w ramionach swoje nowonarodzone dziecko. Urodziła w szpitalu położniczym El Emirati. Strefa Gazy, 2024

Strefa Gazy: alarmująca sytuacja kobiet w ciąży

Szpital położniczy El Emirati, wspierany przez Lekarzy bez Granic, jest głównym miejscem, do którego mogą jeszcze udać się kobiety w ciąży. 

20 listopada 2023 roku zniszczono pięć pojazdów Lekarzy bez Granic i wyrządzono poważne szkody w klinice organziacji w mieście Gaza.

W ataku na konwój Lekarzy bez Granic wszystkie elementy wskazują na armię izraelską

Konwój Lekarzy bez Granic został ostrzelany 18 listopada w mieście Gaza. Wszystkie elementy wskazują na odpowiedzialność armii izraelskiej.

Strefa Gazy: dwóch lekarzy zabitych w ataku na szpital Al-Awda

Jesteśmy przerażeni zabiciem dwóch pracowników Lekarzy bez Granic, dr Mahmouda Abu Nujaila i dr Ahmada Al Sahara, oraz trzeciego lekarza współpracującego z Al-Awda, dr Ziada Al-Tatariego. Do śmierci doszło w ataku na szpital Al-Awda, jeden z ostatnich działających szpitali w północnej Gazie.

Zniszczenia w Gazie, 2023.

Strefa Gazy: Co robimy, patrząc na tragedię

Draginjia Nadaždin, dyrektorka polskiego biura Lekarzy bez Granic, o pomocy w Strefie Gazy.

 

Boimy się zapadającego zmroku [ŚWIADECTWO]

Israa Ali jest tłumaczką w Lekarzach bez Granic w mieście Dżabalija na północy Strefy Gazy. Dzieli się swoimi doświadczeniami ukrywania się wraz z dziećmi przed bombardowaniami.

 

Karetki pogotowia przewożące rannych po atakach tłoczą się przy wejściu na oddział ratunkowy szpitala Al-Shifa w Gazie (15 października 2023).

Rannym w Strefie Gazy grozi śmierć [WYWIAD]

Wywiad z Guillemette Thomasem, koordynatorem medycznym Lekarzy bez Granic przebywającym w Jerozolimie, o sytuacji w szpitalach w Strefie Gazy.

Zniszczenia w Gazie (9.10.2023).

Przemoc na masową skalę i zbiorowe karanie Strefy Gazy muszą ustać

Lekarze bez Granic są przerażeni masowymi zabójstwami ludności cywilnej dokonanymi przez Hamas i zmasowanymi atakami na Gazę prowadzonymi obecnie przez Izrael. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania masowego rozlewu krwi.

Ludzie stojący na dachu obserwują, jak kula ognia i dymu unosi się nad budynkiem w Gazie podczas izraelskiego nalotu (7.10.2023).

Katastrofalna sytuacja w Strefie Gazy

Léo Cans, kierownik działań Lekarzy bez Granic w Palestynie, opowiada o działaniach naszych zespołów w Strefie Gazy i o tym, co widzimy na miejscu.